Tycker du att du presterar bättre hungrig? Detta säger forskarna

Tycker du dig presterar sämre vid träning på fastande mage, eller föredrar du kanske att träna utan att ha ätit?

När tolv män fick träna morgonpass efter elva timmars fasta, såg man att de presterade signifikant bättre när de sköljt munnen med kolhydratlösning först.

Dessutom kände de sig mer alerta jämfört med när de bara fått smaksatt vatten. 

Källa: Eur J Sport Sci. 2017 Jun 5:1-9. Carbohydrate mouth rinse improves morning high-intensity exercise performance.