Fråga experten: Hur håller jag dieten?

Läsarfråga: Kan du ge mig några råd om hur jag motiverar mig under min diet inför tävling? Jag vet att det kommer att bli en stor utmaning.

ULF svarar

I idrottspsykologin pratar man mycket om coping-strategier, det vill säga att i förväg göra en plan för att hantera jobbiga situationer och utmaningar som du står inför. Jag skulle rekommendera dig att göra en mental beredskapsplan inför din diet. 

Om du har gått på diet tidigare så går du igenom vad du upplevde var jobbigt då och gör en plan för hur du ska hantera de utmaningar som du står inför, till exempel vad du ska göra när du känner att suget är som allra störst eller vad du gjorde bra under tidigare diet. 

Om du inte har gått på diet tidigare tycker jag att du ska ta hjälp av de som gjort det och lära av vilka erfarenheter de har. En mental beredskapsplan handlar om att du i förväg ska medvetandegöra vad du tror eller vet kommer att bli jobbigt och komma fram till en lösning på alla dessa situationer. Det kommer att ge dig trygghet, påverka din känsla positivt och det blir lättare att hålla dig till planen.  

Använd dig gärna av delmål och målbilder. Se till att dina mål är synliga på så många ställen som möjligt, som exempelvis på dörren, kylskåpet, mobiltelefonen och datorn. Det kan både vara fina bilder som du gjort eller små post-it-lappar. Se till att anledningen till varför du går på diet finns med på dina bilder, alltså vad du strävar efter och vill uppnå. Att du hela tiden ser och blir påmind om ditt mål kommer att ge dig positiv energi. När du sedan följer upp dina delmål – exempelvis en gång i veckan – tycker jag också att du ska belöna dig själv. På så sätt har du också något mera kortsiktigt att se fram mot varje vecka, det kommer med all säkerhet att göra att vägen till ditt slutmål både blir lättare och roligare.