Forskning: Utmattade muskler växer bättre

Att träna till utmattning i seten verkar vara överlägset för att stimulera muskeltillväxt, i alla fall vid låg träningsvolym. 89 unga kvinnor delades in i tre grupper som fick träna bicepscurl två gånger per vecka i tio veckor.

Den första gruppen tränade 3 set till failure, den andra gruppen tränade 3 set utan failure men med samma volym, och den tredje gruppen tränade 3 set med 7 repetitioner utan failure.

Efter tio veckor hade failure-gruppen ökad dubbelt så mycket i muskeltillväxt som grupp två, och ännu mer jämfört med grupp tre.

Källa: Strength training with repetitions to failure does not provide additional strength and muscle hypertrophy gains in young women.” Eur J Transl Myol 27.2: 113-120.