Studie: Spelar klädseln någon roll vid träning?

60 minuter på morgonen och 60 minuter på eftermiddagen utförde vältränade unga män träning vid två undersökningstillfällen.

Vid det ena genomförandet var de iklädda i kompressionkläder som täckte hela kroppen mellan passen, och vid det andra bar de sina vardagskläder.

Det sågs inga skillnader i vare sig prestation eller i markörer för muskelnedbrytning vid det andra passet på dagen beroende på klädseln.

Källa: Efficacy of wearing compression garments during post-exercise period after two repeated bouts of strenuous exercise: a randomized crossover design in healthy, active males. Sports Med Open. 2017 Dec;3(1):25.