Halverad tillväxt med kardio?

Fjorton unga män delades in i två lika stora grupper som fick cykla 30 minuter, två gånger i veckan.

Den ena gruppen lade sina cykelpass efter att ha tränat armar, medan den andra gruppen cyklade på dagar då de inte styrketränade.

Åtta veckor senare hade gruppen som separerat träningen ökat muskelfiberarean dubbelt så mycket. Tidigare studier har inte visat lika dramatisk negativ effekt och den här studiens svaghet är dess låga deltagarantal, men kanske kan det vara en god idé att separera träningsformerna för att vara på den säkra sidan.

Källa: Moderate Intensity Cycling Exercise after Upper Extremity Resistance Training Interferes Response to Muscle Hypertrophy but Not Strength Gains. Journal of Sports Science and Medicine (2017) 16, 391 – 395.