Så påverkas kvinnors träning av hormonell rubbning

PCOS är en relativt vanlig hormonell rubbning hos kvinnor som kännetecknas av bland annat höga nivåer testosteron, vilket gör att de svarar bättre och snabbare på styrketräning och får bättre resultat i kraftidrotter. Dock gör negativa symptom som överskuggar detta sig ofta gällande, som metabola störningar vilka gör det svårare för kvinnor med PCOS att gå ner i vikt.

Vid en ny studie som genomförts på överviktiga kvinnor med diagnosen, då de med varierande intensitet tränade på löpband tre gånger i veckan under tolv veckor, såg man bara blygsamma minskningar av kroppsvikt och totalt kroppsfett.

Dock såg man att sympton som den farliga bukfetman och insulinresistens förbättrades betydligt. Så även om fysisk träning inte är speciellt effektiv för att minska övervikt, så förbättrar den i alla fall den metabola hälsan och har positiv inverkan på de symptom som är relaterade till sjukdomen. 

Källa: Exploring factors related to changes in body composition, insulin sensitivity and aerobic capacity in response to a 12-week exercise intervention in overweight and obese women with and without polycystic ovary syndrome. PLOS One, August 3, 2017.