Experten svarar: Skillnaden mellan olika typer av motivation

Vad är skillnaden mellan inre och yttre motivation och vilken är bäst att ha?

ULF svarar: 

 

Motivation styrs främst av viljan att nå ditt mål, din tro på dig själv och hur beredd du är på att förändra och utveckla dig. 

Den psykologiska forskningen delar in motivation i dels intrinsic (inneboende eller inre motivation) och extrensic (extern eller yttre motivation). Studier och forskning visar att vår motivation i hög grad påverkas av de konsekvenser som följer av våra handlingar. 

Yttre motivation innebär att vi till exempel gör saker för andras skull, för att undvika bestraffning eller att uppmärksammas och belönas av vår omgivning. Inre motivation innebär att vi agerar för vår egen skull, att vi upplever en egen positiv utveckling och glädje med vad vi gör (Ryan & Deci 2000 och Vallerand 2012).

Vilken motivation är då bättre att ha? Då de flesta människor har stort bekräftelsebehov tror jag att det handlar om en balans mellan inre och yttre, där jag skulle rekommendera att den största delen ligger i inre motivation; det vill säga att du gör saker för din egen utvecklings skull. 

* Med en inre motivation upplever du i större utsträckning känslor av glädje, njutning, avslappning och en frånvaro av negativ anspänning.

* Du kommer att känna en större personlig känslomässig tillfredsställelse med inre motivation.

* Du fokuserar i mindre utsträckning på resultatet och mer på din prestation. Du har större egenkontroll över din prestation och utvecklingen av inre motivation.

* Risken för motivationsbrist är betydligt mindre med en inre motivation. Den största utmaningen är ju för många att bibehålla motivationen under en lång tid.

* Om du med yttre motivation syftar på belöningar och bekräftelse, kommer möjligheterna till dessa ”ökas” i och med att du fokuserar mer på din prestation och utvecklar den. 

* Forskning visar också att ju mer positiv feedback individer får för sin prestation, desto mer känner de sig viktiga och kompetenta, vilket skapar en ännu starkare inre motivation. Fortsätt att boosta och berömma dig själv och din omgivning – det kommer att påverka motivationen ännu mer. 

* Jobba med målbilder. Att ofta bli påmind om dina mål och se dem synliga påverkar motivationen positivt.