Forskning: Bönor för slimmad bulk

Råttor som fick äta en betydande del av sitt proteinintag i form av bönor uppvisade en markant mindre fettökning än en grupp råttor vars proteinintag baserades på kasein, då mindre av energin gick till fettbildning.

Man såg inte bara en mindre fettinlagring hos råttorna som åt bönor, utan även deras fettcellstorlek påverkades positivt.

Mängden av bönintag för människor rör sig i genomstnitt om hanterbara 132 gram bönor per dag.

Källa: Beneficial Effects of Common Bean on Adiposity and Lipid Metabolism. Nutrients 2017, 9(9), 998.