Experten: Så blir du bättre på att fokusera

Jag känner ofta att mina tankar ”fladdrar iväg” när jag står inför utmaningar och behöver koncentrera mig, vilket gör att jag både blir orolig och nervös. Hur blir jag bättre på att fokusera? 

ULF svarar

Först vill jag börja med att förklara vad koncentration är och hur den påverkar dig. Koncentration kan betraktas som en viljestyrd selektiv uppmärksamhet, som medvetet riktas mot antingen yttre föremål och händelser eller inre känslor och föreställningar. Koncentration kan skifta i fokus och ha olika bredd. Människor har olika förmåga till koncentration och denna förmåga kan också skifta i olika situationer.

Förmåga att rikta uppmärksamheten och koncentrera sig på det som för stunden är mest relevant är central för all form av prestation. Att rikta all energi på din utmaning och inte bli distraherad av andra, varken yttre eller inre störningsmoment, är viktigt. 

Yttre och inre ”stimuli” eller faktorer är separerade, men har ändå en stor påverkan på varandra. De flesta externa stimulis utlöser en inre, kognitiv och känslomässig reaktion, samtidigt som de inre tankarna utlöser en yttre reaktion. Denna interaktion pågår hela tiden och det är viktigt att lära sig hur du förhåller dig till denna och hur du påverkas. Koncentration är förmågan att inte reagera på eller bli störd av irrelevant stimuli eller faktorer, utan att vara ett med nuet och maximera det, utan att tänka vare sig bakåt eller framåt i tiden.

Det som verkar skilja framstående från mindre framstående idrottare är just förmågan att vara medveten om vad som påverkar dig positivt i stunden och lägga allt fokus på detta. För en så bra prestation som möjligt är det viktigt att kunna rikta uppmärksamheten och koncentrationen på det som för stunden är det mest optimala.

Att träna med störande moment hjälper dig att hålla dig koncentrerad på kärnan i din prestation. Du kan till exempel träna med en mp3mix med inspelade ljud, till exempel publikljud.

Du kan också använda nyckelord. Med hjälp av olika ”triggers” kan du komma till rätta med bristande koncentration. När något negativt finns i tankarna, säg ”stopp”, för att istället få fram det önskade beteendet eller tanken. Det är viktigt att kontinuerligt träna på detta. På så sätt känner man igen situationen när man behöver påverka den.