Att göra vad som krävs

Du vet vad det innebär att kriga upp vikterna. Aldrig att du skulle missa ett träningspass eller lämna gymmet halvfärdig. Att skapa tryck för tillväxt är inget du kompromissar. När det kommer till kosten är det många gånger en annan femma, inte minst när du ska skala av och hjärnan skriker ”Ge mig gainz”!

När det kommer till vad man vill prestera kan löftena många gånger vara både många och stora. Målbilder sätts upp utan någon närmare eftertanke till vad som faktiskt kommer att krävas för att uppnå dessa mål. När det väl är dags att upprätthålla givna målsättningar och de mentala delarna ställs inför ett större ansvar sållas agnarna från vetet. Är du en av dem som står kvar, eller en dem som faller bort? I så fall, varför? 

Inställning och drivkraft 
Det är framförallt detta varför som vi ska gå in på djupet av. Med ett ”varför” utan djupare värde kommer inte heller din drivkraft kunna vara tillräckligt stor för att få dig att genomföra det som kommer att krävas. Med hjälp av rätt inställning kommer vi att kunna ändra på det sätt vi väljer att se på saker och ting, och arbeta med det till vår fördel. Genom att förändra din attityd till både med- som motgångar kommer du också att kunna förändra utloppet av de handlingar som du väljer att göra längs med vägen. Detta kommer också att underlätta det som många gånger upplevs svårare än vad det behöver vara. Vi vill skapa energi, inte förbruka den. 

Att ställa sig själv frågan varför du vill göra detta, kräver tydliga svar som du alltid ska kunna knyta an till. Dessa punkter ska du kunna falla tillbaka till, de gånger som du tvekar över vad du egentligen vill och riskerar att ta förhastade beslut. 

En frågeställning som också är värd att begrunda är vad du vill mest nu, gentemot vad du vill mest på lång sikt? Ett tydligt exempel kan vara en viss kosthållning som ska skötas strikt varje dag under en viss tid för att ta dig från punkt A till punkt B. När du då på vägen riskerar att stöta på hinder, så gäller det att kunna återkoppla till vad du vill mest på lång sikt, det vill säga också till ditt varför, för att på så vis kunna stöta bort det som du vill mest för stunden. 

Desto tydligare varför, desto tydligare målbild. Ju tydligare målbild du bär med dig, desto lättare blir det att välja rätt beslut när ditt fokus vacklar.

Arbeta med målbilder
Precis som många av oss gör när det kommer till vår träning, så sätter vi upp en tydlig plan med målbilder och delmål längs med vägen. Samma sak gäller när det kommer till vår kost. Så ju mer otydlig din målbild blir desto svårare kommer det vara att bibehålla ditt fokus längs med vägen. Genom att göra dina målbilder synliga och ständigt påminna dig om vad du vill, kommer detta också skapa ett större fokus till vad som ska, och inte ska göras. Målbilderna för din kosthållning kan underlättas genom att bland annat arbeta med fyra frågeställningar. Med hjälp av dessa kompletteras också dina mål med en djupare mening, vilket skapar bättre argument och bakomliggande orsaker till att tygla eventuella sidospår.

Fyra frågeställningar

  • Vart vill du ta din fysik med hjälp av kosten?
  • När? Inom vilka tidsramar vill Du nå dessa mål och vad kommer att krävas av Dig för att nå dit? Hur kommer du behöva agera för att hålla din motivation och disciplin uppe för att klara ditt mål?
  • Varför? Tillbaka till det ord där allting föds. I grund och botten måste du alltid ha en anledning till varför du ska göra detta.
  • Dagar då livet går i motvind kräver det att du har ett starkt och grundande varför du ska fortsätta. Är dina mål tillräckligt meningsfulla för att hålla motivationen uppe under en längre tid? Med det sagt – är ditt ”varför” tillräckligt starkt?

Konkretisera, skriv ned och låt dessa frågeställningar finnas synliga för dig varje dag, för att ständigt underhålla ditt inre driv. Om det så är bilder, notiser på mobiler eller så en handskriven lapp på matlådan.

Disciplin är din bro mellan målbild och utförande
Ordet ”disciplin” kan ges följande förklaring; ”En disciplinerad person uppfyller sina åtaganden och handlar i enlighet med sin föreställning om vad som är bäst att göra, även då ett sådant handlande medför ett obehag på kort sikt. Denna egenskap betraktas av många som en eftertraktansvärd dygd.” 

Med andra ord skapar god självdisciplin möjligheten att ta dig från avsatt målbild till slutförd uppgift oavsett om det kommer kräva obehag, tunga dagar, hårda beslut och prövande handlingar. Disciplinen grundas av vår viljestyrka, där vår viljestyrka stärks av vårt varför. Därefter matas vår disciplin av viljestyrkan likt syre till en eld. 

Ur ett annat betraktelsesätt kan vi som tränande personer se på disciplin likt en muskel. Med hjälp av träning blir den både bättre och starkare, och vice versa om den inte tränas. Med regelbundna prövningar där din disciplin hela tiden sätts på prov med en positiv utgång kommer detta också att skapa en starkare självdisciplin och tillit till din potential. Insikten till din personliga potential gör också målen lättare att ta på. Fortsättningsvis så blir mål som är konkreta också lättare att arbeta mot och bollen är i rullning.

Desto starkare din viljestyrka är, med ett abstrakt och tydligt ”varför”, desto mer ökar intensiteten i din disciplin. En större disciplin minskar bron mellan din avsatta målbild och ditt slutförda mål. Konsten att utföra de hårda prövningar längs med vägen blir något lättare att hantera, fysiskt såväl som psykiskt. För varje gång som dina uppsatta mål utförs blir din insikt för din potential också större. 

Styrkan från dina avklarade mål läggs på hög och samlar kraft till fortsatta prövningar, där ribban också höjs för varje gång du når framgång. För varje prövning du tar dig igenom ökar din inre styrka och motivation. För varje vinst som en avklarad målsättning ger, tar den lika mycket energi från den olust som en dag kan komma över dig när ditt fokus sviktar. 

Att lägga din fokus på rätt saker föder energi istället för att ta den ifrån dig. Det finns mängder av råvaror och produkter som kommer att behöva uteslutas under en striktare kosthållning. Att då gång på gång ägna dina tankar till det som du för tillfället inte kan få, kommer inte underlätta för dig. Att istället lägga ditt fokus på rätt saker kommer bli en stor faktor till ökad framgång. Låt din disciplin skaka av dig de tankar som kan komma krypandes då du passerar serveringar i köpcentrum och dofterna från restaurangerna kryper ut längs fönsterkarmarna. Lägg helt enkelt ditt fokus på rätt saker.

Jenny Andersson är personlig tränare och en av Sveriges främsta fitnessatlet. | Foto: Tom Bengtsson

Vilken smärta väljer du?
Likt att en stark viljestyrka föder disciplin, föder också disciplin många gånger smärta. Smärta som krävs för att ta sig fram till ett mål som kan både vara storartade och högt uppsatta. När denna smärta knackar dig på axeln och söker din uppmärksamhet likt en tiggande hundvalp, ställ dig frågan; ”Vill jag gå genom smärtan av disciplin eller vill jag gå genom smärtan av ånger?”

Oavsett om lusten flertalet gånger kan vara att ge upp är det inget alternativ. Smärtan som du upplever i dessa stunder har en gång skapat av en vilja att lyckas åstadkomma något stort. Om du mot förmodan skulle falla för smärtan, kommer den dessvärre ändå inte att försvinna. Disciplinens smärta byts istället ut mot smärtan av ånger då du inser att det du ville vinna på lång sikt, kom i skuggan av vad du ville mest för stunden.

Självdisciplinen bär också ett löfte till dig själv då du en gång avsatt ett mål du mer än allt annat ville åstadkomma. Ett löfte som är grott likt ett frö långt inuti dig där ditt ”varför” också fungerar som dess kärna. Att välja vilken smärta du vill ta dig igenom kan vara en prövning i sig. Skillnaden mellan de två smärtorna är däremot stor, då deras konsekvens skapar varandras motsatser. Att genomlida smärtan av ånger kommer istället att läggas på en hög och bygga upp en mur av sämre självkänsla och minskat självförtroende. En hög som ständigt kommer ligga som en gnagande känsla inför nästa prövning som du kommer att ställas inför. Även om du skulle misslyckas, medför det alltid en lärdom som du i framtiden kommer kunna dra nytta utav. 

Motsatsen finns istället när du genomlider disciplinens smärta. När du genomgår denna smärta och fortfarande står kvar med rak rygg och huvudet högt, kommer istället den positiva högen att öka till dina fördelar. Denna smärta bygger istället upp en än större vilja och tillit till vad du är kapabel till. ”What doesn’t kill you makes you stronger.” Det må låta klyschigt, men bakom denna fras döljer sig något med enorm sanning, meningen med vad disciplin föds och återgår till. Utmaningar, smärtor, vinster och en större, inre styrka.

Vi måste ingenting
Att bruka tankar och uttryck med en negativ klang är en av de delar som bör elimineras för att förbättra din utveckling. Att byta ut en del av ditt tankesätt mot en positivt klingande tanke föder både energi och gnista. För att kunna ge ett förtydligande exempel så kan en tanke lyda likt: ”Jag måste hålla min diet”. 

Faktum är att; NEJ. Du måste ingenting, Men, om du däremot vill lyckas med att skapa en viss fysik inom en viss tidsram, så kräver det att dieten följs.

Med precis samma innebörd där slutsumman fortfarande består av att dieten ska hållas till 100 procent, så kan man alltid välja hur man väljer att se på saker och ting. Det är inte allt vi kan styra men genom att ändra ditt synsätt kommer du att kunna vända något påfrestande till en morot till det som kommer att ta dig i mål så småningom. Byt ut ”Jag måste” till ”Jag vill” och du ska se att inställningen till utmaningen kommer upplevas annorlunda, till din fördel.

Omge dig av positivitet
Om du inte har något positivt att säga, så var hellre tyst. Det finns få saker som kan påverka oss så mycket som personer i vår omgivning och alla de intryck som detta medför. Dagligen matas vi med intryck och när vi ställs inför stora prövningar, kräver det extra stort fokus på vad man väljer att lyssna på och ta in. Att inte lägga energi på människor som inte har något positivt att komma med, är en av de delar som är väl värt att sålla bort. Alla har åsikter, inget fel i det. Du lär till största sannolikhet stöta på mängder av kommentarer kring hur du äter, varför du äter som du gör och så vidare. 

Det är inget fel med att vara intresserad av en positiv anledning, men att utsättas för okunnig och oberättigad kritik ska ingen behöva ta emot. Det tar din energi, ditt fokus och framförallt kan det lätt skapa onödiga tankar kring om det du gör, verkligen är rätt. Återigen, tillbaka till ditt ”varför”.

Ditt varför behöver inte vara samma som någon annans, vilket också talar sitt tydliga språk till att ingen har rätten att tala för dig vad som är rätt och fel gällande just din kosthållning utan att du ber om det. 

Se till att omge dig av de personer som stöttar dina val, såväl i motgång som medgång. Omge dig av dem som främjar dig utveckling och vill se dig lyckas. Dessa personer skapar en positiv känsla hos dig. En positiv känsla föder energi och energi i sin tur stärker ditt driv mot ditt mål.

Gör det bara 
Placera ditt varför på tungan och sug på karamellen flera gånger om. Håll detta varför så tydligt framför dig att det skymtar förbi på näthinnan varje gång som du frestas til’ att ta en annan väg. Varje gång du sluter ögonlocken ser du dig gå i mål med uppgiften slutförd. Låt viljestyrkan ta dig dit du vill genom att bestämma dig, arbeta med målbilder, påminnas och ständigt arbeta med ditt varför.

Du har två alternativ. Antingen kan du kasta in handduken och avbryta, eller så kan du plocka upp den, torka svetten i pannan och bita ihop. Att ge upp skördar ingen framgång. Ibland kräver det att känslorna stängs av och istället byts ut till grunden av varför du gör det här. 

Plocka fram disciplinen, knyt näven i fickan, torka svetten och gör det som krävs. Det kommer att krävas uppoffring, slit och smärta. Dagar när målet känns långt borta gäller det att stänga av allt som är oväsentligt och plocka fram det som ligger djupare inom dig. Grunden och hjärtat till varför du gör det du gör. Tänk på vad det var som en gång gjorde att du startade. Mentalitet, vilja, disciplin och drivkraft. 

Oavsett vad du än väljer att plocka fram, vad ditt varför än är grundat ur, så kräver det ibland endast ren, mental vilja. Insikten och meningen som rullar i ditt huvud; Whatever it takes.

Knyt näven i fickan. Gör det bara.