Fråga experten: Påverkar bäckenets position mina träningsresultat?

Vad betyder ”anteriort” och ”post tiltat” höftben och vad har det för effekt på
min träning?

ROBIN svarar

Till att börja med måste jag förklara dessa två begrepp lite mer, då det är viktigt att förstå grunden för att kunna tillgodogöra sig svaret:

APT – Anterior Pelvic Tilt är när bäckenet är mer framåtroterat än vad det naturligt skall vara. När bäckenet har en neutral position kommer sacrum, korsbenets ledyta, att vara vinklad omkring 35 grader mot den nedersta ländryggskotan. De muskler som har en påverkan på detta är samtliga muskler som gör en böjande, flekterande rörelse i höften, samt quadratus lumborum och erector spinae. Självklart finns det fler muskler som påverkar denna rörelse i bäckenet.

PPT – Posterior Pelvic Tilt är motsatsen, där bäckenet är bakåtroterat förbi horisontalplan. De muskler som hjälper bäckenet att positionera i den här rörelsen är inte de tidigare nämnde musklerna, utan deras antagonister. Främst gluteus maximus och rectus abdominis, men även obliquus externus, hamstrings och adductor magnus pars post. På samma sätt som vid APT finns det även andra muskler som hjälper till.

En av de musklerna som även hjälper till att neutralisera bäckenpositionen är transversus abdominis. Muskeln ser ut som en korsett över bålen och hjälper kroppen att stabilisera under vissa rörelser, bland annat vid rotationer. Efter en graviditet är det vanligt att denna muskel är satt ur spel genom bålens uttänjning. Det kan leda till både bäcken- och ländryggsbesvär. Även män kan sätta denna muskel ur spel då övervikt kan leda till samma uttänjning. Ett tecken som kan tyda på detta är ett ökat avstånd mellan magrutorna i lodrätt riktning över två centimeter.

Vad dessa positioner har för påverkan på träningen beror mycket på vad det är för typ av träning vi talar om. Om vi till exempel tittar på knäböj och dess påverkan på ländryggen handlar allt om vilken kraft som blir på ländryggen. Denna bestäms dels av bröstryggens vinkel men även av bäckenets position, vilket leder till att denna kraft är centraliserad på kotan/disken eller ej. ATP och PPT leder framförallt till att den vertikala kraften inte är centraliserad på disken, vilket leder till att kraften antingen blir för mycket frampå eller baktill på disken. Detta i sin tur kan leda till skada på denna struktur, till exempel diskbråck.

Det många känner av innan detta sker är en överbelastning av muskler som försöker hålla upp överkroppen och stången för att inte falla fram. Är dessa redan ansträngda i vardagen på grund av att bäckenets position är framåttiltat blir belastningen för mycket i knäböjen och smärta uppstår. Många gånger kan denna överbelastning undvikas vid ett korrekt anpassat buktryck, men som med mycket annat måste även grunden till problemet angripas. Vilket betyder att mitt råd är att skapa en balans mellan ATP och PPT i vardagen. Det är omöjligt att ge några individuella råd i detta då alla är olika. Genom denna text om bakgrunden till de olika problemen har ni fått en kunskap om vad som kan leda till obalansen och där av träna svagheterna. Upplever du att det är något som du besväras av i form av smärta eller annan problematik som kvarstår bör du som alltid uppsöka en naprapat eller annan legitimerad terapeut.