Vad är det med motivation?

Mycket har sagts om det psykologiska villkor som får oss att lyfta rumpan och utföra en handling, till exempel gå till gymmet eller strama upp kosten. Bristande motivation sägs vara den viktigaste anledningen till att folk slutar träna och ger upp sina försök till disciplinerad kosthållning. Om vår tidning har något värde för dig så hoppas vi att i alla fall ett litet bidrag till din motivation är en del av det värdet.

Jag är väl bekant med sviktande motivation. Motivation är som vädret. Den kommer och går i cykler på några veckor till några månader. Jag tränar för det mesta men det finns absolut en klar och tydlig gräns när luften går ur mig och träningen plötsligt slutar kännas kul. Det är då det gäller att bita sig fast och inte ge vika. Motivation är mjukt och opålitligt. Vill du nå ett mål måste du göra en överenskommelse med dig själv om att följa planen, oavsett att motivation går upp och ned. Arbetet med kost och träning måste ingå i din dagliga rutin, precis som att borsta tänderna. Oberoende av motivation. 

Positiva drivkrafter och states of mind är starkare än negativa. Inre motivation leder till bättre resultat jämfört med yttre. Den som gör det den älskar och brinner för, för sakens egen skull, lyckas bättre än den som gör något för att uppnå förväntade belöningar eller undvika bestraffningar från omgivningen. Fundera på det. Det får i alla fall mig att fråga mig. Gör jag det jag älskar och brinner för för att lyckas? Är det inte det som är att lyckas?

Lezz do this!

ANDERS ERIKSSON
CHEFREDAKTÖR

 bodymagazine.prenservice.se