Vad är det du försvarar?

 

Fram till för kanske 25 år sedan var den viktigaste funktionen för en tidning som BODY att förmedla information och kunskap. Idag kan vem som helst kommunicera vilket budskap som helst. Vad du än får för dig att tro på så kan du hitta backup i något skrymsle av det kollektiva mind som kallas internet. De som vigt sitt liv åt utbildning och fördjupning kan köras över av namnlösa internetkrigare som hittar på sina synpunkter medan de skriver dem. En del skulle kalla det en revolution, andra en kollaps.

Konflikt är en konsekvens av tvångssyndromet att skapa sin egen identitet genom att värdera. Sakfrågorna är sekundära i alla förbittrade gräl på internet. Det är deltagarnas upplevda identiteter som står på spel. Identiteten skapas när vi värderar, hotas när våra positioner angrips och stärks när vi lyckas överbevisa andra. Det är en korrupt process. Den artificiella identitet vi så noga vaktar är i själva verket en ofantlig börda. Även i övrigt kompetenta personer är hårt drabbade av detta tvång.

Här är en idé: När någon föreslår något som inte stämmer överens med din egen världsbild, dröj bara ett ögonblick på domen över förslagets sanningshalt. Ignorera din nervositet inför risken att någon på internet har fel. Bara ett ögonblick. Fråga dig i stället vad den andra egentligen menar, och vad i det du kan ta med dig? Det innebär i själva verket inget hot alls. Inte heller förpliktigar det dig till att skrota din egen tidigare förståelse.

Vi är inte här för att döma. Varför inte lyssna, ta emot och förhoppningsvis, fortsätta lära sig?

Häng med!