Webb-tv: Unikt gym öppnade i Tannefors

Corren rapporterar i text/video en ny gymavdelning som invigts i Friskis och Svettis lokaler i Linköping: ”Heléne Andersson ville ha fler träningsmöjligheter för handikappade. Hon skrev ett medborgarförslag som gick igenom.”

Bild 325787