Bygg brutal bålstyrka – men skippa coreträningen

Foto: Jason Mathas

Jamo och Julien diskuterar bollens vara eller icke vara…

I en tid när bollar börjar bli vanligare än skivstänger på gymmen, när Fågelhunden snart går om böj i popularitet och när folk tror att yogainstruktörer har bättre bålstyrka än styrkelyftare – då är det dags att någon sätter ner den stora byggarfoten. BODY tar fram storsläggan och slår hål på myterna kring en av det här millenniets mest hypade gymflugor: Coreträningen.

Idén om att isolera och träna enskilda muskler i bålen föddes för snart 20 år sedan då forskare började inse hur viktig den djupa ryggmuskulaturen är för stabiliteten i ländryggen. Från att ha varit en ren sjukgymnastisk behandlingsmetod har konceptet med stabiliserande coreträning (CT) anammats i en rad olika sammanhang och utvecklats till att bli ett väletablerat begrepp inom alltifrån sjukvård och motionsgympa till elitidrott. Styrkeidrotterna är inga undantag – tvärtom. Denna grupp av atleter uppmanas särskilt av träningsexperter att lägga stor vikt vid att träna den djupa bålmuskulaturen. Och gymfolket lyssnar; det är inte en helt ovanlig syn att även de grövre grabbarna numera ligger på en boll i gymmet och juxar med de kromade tvåkiloshantlarna.

Förkortningar

 • CT = Coreträning
 • MF = Multifidus (och rotatores)
 • TA = Transversus abdominis

 
Bakgrund

Hör du till en av dem som frågar sig om det där finliret verkligen är nödvändigt, eller ens gynnsamt? Då är du i gott sällskap, för forskare världen över har alltmer börjat ifrågasätta de mest grundläggande principerna och antagandena kring CT.

I den här artikeln kommer de mest relevanta punkterna av den kritiken att lyftas fram, och frågan om huruvida kroppsbyggare behöver ägna sig åt denna form av träning kommer att besvaras. Syftet med artikeln är att du som läsare ska förstå vad hela hypen med CT grundar sig på, och vilka principer du bör känna till för att få ut det mesta av din träning. Först en kort bakgrund.

Bålmuskulaturen utgörs av ett yttre globalt och ett inre lokalt system, där det förstnämnda anses ha till uppgift att skapa rörelser i bålen medan det senare svarar för den aktiva stabiliteten av ryggraden.1

Medan de globala muskelgrupperna (till exempel erector spinae och rectus abdominis) ligger ytligt och ger mobilitet mellan över- och underkroppen, ligger den lokala muskulaturen (till exempel multifidus och rotatores) djupt inbäddad i bålen där den är ett komplement till de passiva strukturerna av ryggraden, genom att stabilisera kotorna i förhållande till varandra.2

Från att ha varit ett praktiskt taget okänt begrepp inom fysioterapeutiska kretsar fick CT stor genomslagskraft då forskare i början av 1990-talet upptäckte sambandet mellan ländryggssmärta och nedsatt funktion i den lokala bålmuskulaturen.

Man lyckades påvisa att patienter med långvarig ländryggssmärta ofta hade en försvagning3 och tillbakabildning4 av multifidus (MF), vilken är den muskelgrupp som löper mellan kotornas tvär- och taggutskott.

Man fann även att samma patientgrupp ofta led av en funktionsnedsättning i transversus abdominis (TA). Denna muskel omger bålen likt en korsett och anses spela en viktig roll för stabiliteten i ländryggen, genom att skapa ett stabiliserande buktryck vid kontraktion.5

Australisk metod

Mot bakgrund av detta utarbetade två australiensiska sjukgymnaster, Richardson och Jull, en ny rehabiliteringsmodell för patienter med långvarig ländryggssmärta.1

Kortfattat är deras metod utformad för att dels träna upp försvagad muskulatur genom att lära in nya neuromuskulära mönster, och dels för att stärka den befintliga muskulaturen hos personer med instabil ländrygg, där de passiva strukturerna (till exempel kotkroppar och ligament) inte ger tillräcklig stabilitet. Oavsett om syftet med träningen är neuromuskulär rehabilitering eller biomekanisk optimering ligger fokus uteslutande på att aktivera MF och TA.

Tekniken för att isolera dessa muskler påminner om en krystad utandning – en manöver som enligt litteraturen åstadkommer en samaktivering av MF och TA.

Muskelarbetet som uppstår är strikt statiskt och träningen upplevs sällan som särskilt utmanande för mer erfarna atleter. Svårighetsgraden kan dock stegras genom att underlaget förändras eller dynamiska moment introduceras, såsom arm- och benrörelser med eller utan belastning. Denna träningsmetod har kommit att lägga grunden för den bålstabiliserande träningsterapi som idag tillämpas kliniskt på patienter med olika former av ländryggsbesvär.

Coreträningen född

Träningsbranschen har i stort sett kopierat konceptet under
pseudonymen CT, och sedan vidareutvecklat det till att innehålla mer
avancerade, stundtals akrobatiska inslag. Enligt förespråkarna är sådana
övningar helt oumbärliga för dig som seriös idrottare, och de påstås
både bidra till grenspecifik utveckling och förebygga risken för skador.
Forskarna är inte lika övertygade, av flera anledningar.

Mycket blir tydligt vid en snabb analys av de moment som ingår i ett sedvanligt styrkepass.

Ta stående rodd som exempel: ögonblicket innan stången lyfts från
golvet aktiveras TA som en förberedande åtgärd, tätt följd av den lokala
muskulaturen. När sedan själva lyftet genomförs kopplas de
kraftproducerande, globala musklerna in, samtidigt som buktrycket
tilltar i relation till belastningen. Detta stabiliserande tryck avtar
sedan inte nämnvärt förrän vikten åter når sitt ursprungsläge.

De krafter bålmuskulaturen måste arbeta mot kan bli mycket stora, och
ett misslyckande får tvivelsutan allvarliga konsekvenser. Ändå är det
denna typ av träning styrkeatleter ägnar sig åt dagligen. Kanske lider
inte alla vi som lyfter vikter av underutvecklade MF och TA, trots allt.

Många osanna påståenden rörande CT har sin förklaring i att vissa
delar av forskningen feltolkats. Det vanligaste felet är att tro att
allt som har med CT att göra kretsar kring MF och TA. En del av
problemet ligger i att man har överfört konceptet rakt av från sjuka
till friska individer. Slutsatsen att friska individer skulle lida av
försvagade MF och TA, eller att dessa muskler utgör en sorts svag länk
för den delen, saknar helt vetenskapligt stöd. Dessutom har forskarna
själva mer eller mindre gjort en blunder genom att överfokusera på MF
och TA. Även om man sett att det framförallt är dessa muskler som
drabbas av dysfunktion vid ländryggsproblematik, betyder inte det att
just isolerad träning av MF och TA är den bästa behandlingen. Faktum är
att det ännu inte är klarlagt vilka övningar som är de bästa, eller ens
vilka som är nödvändiga vid rehabilitering.6, 7

Aktuella biomekaniska fynd motsäger påståendet om att MF och TA
skulle vara de viktigaste musklerna för bålstabiliteten. I en studie som
syftade till att undersöka hur stor betydelse tio av de viktigaste
bålmusklerna har för bålstabiliteten framkom att ingen enskild muskel,
vare sig global eller lokal, var viktigare än någon annan.

Man lyckades inte heller påvisa att isolering av enstaka bålmuskler
är möjlig – allt pekar på att bålen arbetar som ett samverkande system
där fokus skiftar från den ena muskelgruppen till den andra beroende på
belastningens storlek och riktning.8 Detta illustrerar just vilken
komplex konstruktion bålen är, där varje ingående del är lika viktig för
en fullgod funktion.

Tunga övningar bättre än lätta

Ny forskning som är utförd med friska och tränande försökspersoner,
visar också att tunga övningar aktiverar hela bålen bättre än lätta.9,
10, 11, 12 En studie från USA har visat att marklyft och knäböj
aktiverar både den globala och den lokala bålmuskulaturen i högre grad
än traditionella stabilitetsövningar på boll, samt att muskelaktiviteten
ökar i takt med belastningen.9

En relaterad studie av spanska forskare visar vidare att explosiv
träning i form av sit-ups är mer effektiv än både statisk och långsam
träning på boll. Genom att undersöka hur rörelsehastigheten hänger
samman med rekryteringen av bålens muskulatur vid sit-ups kunde man
konstatera att muskelaktiviteten i rectus abdominis och obliquus
internus i princip fördubblades vid den snabbaste rörelsehastigheten
jämfört med den långsammaste, samtidigt som den steg nästan sjufaldigt i
obliquus externus.10

Om nu alla muskler som ingår i bålkomplexet är lika viktiga för
stabiliteten, om isolation av enstaka fibrer inte är möjlig, och
dynamiska övningar aktiverar bålmuskulaturen bättre än statiska, kan man
fråga sig vilken nytta man har av specifik CT. Ett förslag är som
rehabiliteringsträning för ömmande ryggar – det var ju för detta ändamål
som CT utvecklades ursprungligen. Men även här kan dess effektivitet
ifrågasättas.

På senare år har det radats upp kliniska studier som gjort direkta
jämförelser mellan specifik CT och generell styrketräning, där
resultaten visat att båda metoderna är lika effektiva för behandlingen
av olika former av ländryggsbesvär.13, 14, 15

CT förefaller alltså vara varken mer eller mindre effektivt än vanlig
träning i rehabiliteringssyfte, men har den förtjänsten att även
individer med rörelserelaterad smärta kan utföra statiska kontraktioner.

Vältränade styrkeatleter har dock inte mycket att vinna på att ägna
sig åt CT, då träningsintensiteten är för låg. Lika lite som en
distanslöpare får bättre kondition genom att promenera, eller en simmare
tränar sig till bättre tider genom att snorkla, lika understimulerad
blir en frisk styrkeatlet av CT.

Den generella grundprincipen att intensiteten måste vara tillräckligt
hög för att en neuromuskulär anpassning ska infinna sig gäller även när
man tränar bålen.

Faktum är att de flesta övningarna på gymmet, eller mertalet
idrottsliga prestationer i allmänhet, aktiverar bålen i större
utsträckning än ren CT. Dessutom är denna form av träning inte alls
särskilt funktionell, utan tvärt emot vad många hävdar så förbättras
inte den specifika idrottsprestationen av specifik CT, vare sig det
gäller bänkpress, knäböj, sprintförmåga eller spänst.16, 17

Påpeka gärna det vänligt för nästa CT-fantast som tycker att du borde träna benpress huvudstående på pilatesboll.

De fem bålbudorden

 • Styrketränande har generellt inte svag bålmuskulatur tvärtom.
 • Styrketräning fungerar lika bra för att rehabilitera onda ryggar som coreträning.
 • Tung styrketräning är effektivare för bålstyrka än coreträning.
 • Det går inte att isolera enskilda bålmuskler.
 • Bålen fungerar som andra muskelgrupper – tung, explosiv, progressiv träning krävs för bra resultat.

 
Så skaffar du dig brutal bålstyrka

 • Damma av de fria vikterna.
 • Bli vän med flerledsövningarna.
 • Kör dynamiska övningar – tungt och explosivt.
 • Använd dig av progression.
 • Lämna corepassen till bodypump-entusiasterna.

 

Referenser

 1. Richardson, C. A., & Jull, G. A. (1995). Muscle
  control-pain control. What exercises would you prescribe? Manual
  Therapy, 1, 2-10.
 2. Bergmark, A. (1989). Study of the lumbar spine. A study in
  mechanical engineering. Acta Orthopaedica Scandinavica Supplementum,
  230:60, 20-24.
 3. Rantanen, J., et. al. (1993). The lumbar multifidus muscle five
  years after lumbar surgery for a lumbar disc herniation. Spine, 18:5,
  568-574.
 4. Hides, J. A., Richardson, C. A., & Jull, G. A. (1996).
  Multifidusmuscle recovery is not automatic after resolution of acute,
  first-episode low back pain. Spine. 21, 276 -2769.
 5. Cresswell, A. G., Grundström, H., & Thorstensson, A.
  (1992). Observations on intra-abdominal pressure and patterns of
  abdominal intra-muscular activity in man. Acta Orthopaedica Scandinavica
  Supplementum, 144:4, 409-418.
 6. Standaert, C. J., & Herring, S. A. (2007). Expert opinion
  and controversies in musculoskeletal and sports medicine: core
  stabilization as a treatment for low back pain. Archives of Physical
  Medicine and Rehabilitation, 88, 1734-1736.
 7. Allison, G. T., & Morris, S. L. (2008). Transversus
  abdominis and core stability: has the pendulum swung? British Journal of
  Sports Medicine, 42:11, 630-631.
 8. Chloewicky, J., & Van Vliet, J. J. (2002). Relative
  contribution of trunk muscles to the stability of the lumbar spine
  during isometric exertions. Clinical Biomechanics,17, 99-105.
 9. Nuzzo, J. L., et. al. (2008). Trunk muscle activity during
  stability ball and free weight exercises. The Journal of Strength and
  Conditioning Research, 22:1, 95-102.
 10. Hamlyn, N., Behm, D., & Young, W. B. (2007). Trunk muscle
  activation during dynamic weight training exercises and isometric
  instability activities. The Journal of Strength and Conditioning
  Research, 21:4, 1108-1112.
 11. Vera-Garcia, F. J., Flores-Parodi, B., Elvira, J.L., &
  Sarti, M. A. (2008). Influence of trunk curl-up speed on muscular
  recruitment. The Journal of Strength and Conditioning Research, 22:3,
  684-690.
 12. Bressel, E., Willardson, J. M., Thompson, B., & Fontana, F.
  E. (2008). Effect of instruction, surface stability, and intensity on
  trunk muscle activity. Journal of Electromyography and Kinesiology,
  December 1.
 13. Nilsson-Wikmar, L., Holm, K., Oijerstedt, R., &
  Harms-Ringdal, K. (2005). Effect of three different physical therapy
  treatments on pain and activity in pregnant women with pelvic girdle
  pain: a randomized clinical trial with 3, 6, and 12 months follow-up
  postpartum. Spine, 2005. 30:8, 850-856.
 14. Koumantakis, G. A., Watson, P. J., & Oldham, J. A. (2005).
  Supplementation of general endurance exercise with stabilisation
  training versus general exercise only. Physiological and functional
  outcomes of a randomised controlled trial of patients with recurrent low
  back pain. Clinical Biomechanics, 20:5, 474-82.
 15. Rasmussen-Barr, E. L., Nilsson-Wikmar, L., & Arvidsson, I.
  (2003). Stabilizing training compared with manual treatment in sub-acute
  and chronic low-back pain. Manual Therapy, 8:4, 233-41.
 16. Hibbs, A. E., et. al. (2008). Optimizing performance by improving core stability and strength. Sports Medicine, 38:12, 995-1008.
 17. Nesser, T. W., Huxel, K. C., Tincher, J. L., & Okada, T.
  (2008). The relationship between core stability and performance in
  division I football players. The Journal of Strength and Conditioning
  Research, 22:6, 1750-1754.
 18. Bonato, P., et al. (2003). Muscle fatigue and fatigue-related
  biomechanical changes during a cyclic lifting task. Spine, 28, 1810-20.
 19. Minetti, A. E. (2004). Passive tools for enhancing
  muscle-driven motion and locomotion. Journal of Experimental Biology,
  207:8, 1265-1272.