Korttänkthetens förbannelse

Det tycks vara regel snarare än undantag att subkulturer av olika slag nödvändigtvis ska förvandlas till helhetskoncept där absolut allt ingår. Det räcker på något vis inte med det som står i själva centrum för subkulturen i fråga, vare sig det är modelljärnvägar eller som i vårt fall, olika varianter på träning och styrka. Nej, […]