SBBF: Har kvinnlig bodybuilding gått för långt?

”Har vi satt gränsen för kvinnlig body building för högt? Vi måste kanske gradvis ändra bedömningsreglerna och prioritera balans, symmetri och framträdan de framför volym och definition.”; menar Lisser Frost Larsen.

IFBB Womens Committee Report: Vart är kvinnlig bodybuilding på väg?

Kvinnlig bodybuilding har idag blivit en stadgad och erkänd sport med stort stöd från de flesta IFBB-nationerna.

Detta är en sport som har alla chanser att nå ut och vända sig till alla typer av människor. Å andra sidan kan det vara så att vi nått det stadium där vi bör fråga oss själva om det inte är dags att göra vissa justeringar på det grundläggande planet i domarnas bedömning av damerna? Om vårt syfte är att nå ut till och inspirera allmänheten är svaret, ja.

Den idealiska kvinnans fysik, den vältränade atleten, är väl ändå menad att se ut som en kvinna, vilkens kropp borde tilltala kvinnor i allmänhet och motivera dessa till att börja träna?

Jag vet att det finns många internationella föreningar som helst ser att kvinnlig sport riktar sig till en bredare publik.

Detta skulle leda till ökat intresse hos reklambranschen, vilket i sin tur skulle betyda ökat publikantal, större intresse hos kabeltelevision och med den fler sponsorer. Det av IFBB mycket hårda arbete har lett till stora framgångar för bodybuildingsporten. Nu – mer än någonsin – är människor i allmänhet intresserade av att hålla sig i form.

Då det allmänna intresset av att bry sig om sin kropp och hålla sig i form ökar, tror jag det är viktigt att vi strävar efter att nå ett kvinnligt kroppsideal som tilltalar ”vanliga” kvinnor och får dessa att vilja börja träna. Tack IFBB för att ni genom hårt arbete fått den vältränade och kvinnliga kroppen mer accepterad än den tidigare varit.

Men idag är istället den stora frågan;

”Har vi kanske satt en gräns som är alldeles för extrem för vad allmänheten klarar av?” Jag är övertygad om att vi i framtiden bör försöka ha en mer tilltalande kvinnofysik, där balans, symmetri och framträdande bedöms. Denna bedömningsgrund skall innebära att en extrem muskelutveckling samt definition ska bedömas lägre.

På det viset kommer kvinnlig bodybuilding att tjäna det rätta syftet och kvinnorna som utövar sporten förblir kvinnor.

Detta år blev de europeiska länderna erbjudna en proffs-tour (Grand Prix Tour) för kvinnor, liknande den herrarna genomfört ett antal år med stor framgång.

Här var dock meningarna delade: Bland annat menade man att det skulle skada det egna landets nivå inom den kvinnliga bodybuildingen. Det skulle inte heller gynna sporten då professionella dambyggare dyker upp där allmänheten och pressen redan har fördomar och en negativ attityd gentemot den muskelutveckling dessa kvinnor eventuellt besitter!

Min åsikt är att vi gradvis skall ändra på bedömningsreglerna på det sätt som nyligen nämnts. Då kommer framtiden för kvinnlig bodybuilding att ljusna!

Av Lisser Frost Larsen, ordförande i ”IFBB Womens Committee”

Foto: Women’s Physique Publication
Modell: Marie Laure Mahabir