Mät ditt kroppsfett med den modernaste tekniken!

Martin Brunnberg på Paulúns

Näringscenter tar hand om

BODY:s läsare!

Vet du hur du ser ut? Egentligen? Hur mycket av din kropp består av aktiv kroppsmassa – och hur mycket är fett? Håller du din inom ramarna för vad som är hälsosamt – och där du kan bygga muskler? Här har du en spännande mätmetod för framgång, som stimulerar till att komma i toppform. Världens mest moderna testmaskin!

Varför ska man mäta sitt kroppsfett?

Att mäta sitt kroppsfett kan vara intressant av flera olika anledningar. Bland annat kan du använda en sådan mätning för att uppskatta om du har mer eller mindre kroppsfett än vad som är bra för din hälsa. Men det allra viktigaste är att man utvärdera förändringar. Har jag ökat/minskat i kroppsfett, muskler eller både och?

Bild 326460 Idag finns det många, mer eller mindre väl beprövade metoder för att mäta kroppssammansättning. De flesta av dessa metoder är har stora felkällor och ger alltför ofta en felaktig bild av verkligheten. På Paulúns Näringscenter vill man aldrig kompromissa med kvalité och därför har man köpt in en så kallad BOD POD, vilket är den modernaste tekniken för att mäta kroppssammansättning. Själva maskinen liknar ett jättestort ägg som testpersonen får kliva in i. Apparaten mäter sedan hur stor mängd luft din kropp tränger undan. På så sätt kan man på ett enkelt sätt bestämma din kroppsvolym och utifrån det även din kroppssammansättning. Själva mätningen tar endast ett par minuter att genomföra. Och en stund senare har du ett exakt protokoll över din kroppssammansättning!

 

Paulúns Näringscenter
Karlbergsvägen 25-27
113 27 Stockholm

Bild 326461

Martin Brunnberg på Paulúns Näringscenter tar hand om BODY:s läsare!

Bild 326462

Själva maskinen liknar ett jättestort ägg som testpersonen får kliva in i.

Bild 326463