Musklerna och skelettet bryts ner i rymden

En bekant person för BODYs läsare är Per Tesch, docent i fysiologi vid Karolinska Institutet. Här intervjuas han av Ekot angående vilken påverkan vistelse i rymden har på människokroppen. Tidigare i år eftersöktes personer som ville testa rymdträningsutrustningen som ska användas på ISS.