Video från SM 2013: Bodybuilding Damer Veteraner

BODY Magazines utsände satt på bästa pressplats och filmade allt på scenen vid 2013 års Svenska Mästerskap. Här final och prisutdelning för Bodybuilding Damer Veteraner. Nu även med de tävlandes fria program.

2012 infördes följande regel angående tävlingsordningen: För Bodybuilding och Classic Bodybuilding genomförs ingen förbedömning om klassen innehåller 6 eller färre antal deltagare, utan alla går till finalpasset direkt.

Damer Veteraner

  1. Jenny Ståhl, Team Gumse Gym, Sollentuna – 21
  2. Susanne Rydmyr, Team Muscle.se, Linköping – 27
  3. Madelene Lundberg, Team reFORM, Västerås – 45

Från vänster: Madelene Lundberg (3:a), Susanne Rydmyr (2:a) och Jenny Ståhl (1:a).