Video från SM 2013: Bodybuilding Damer

BODY Magazines utsände satt på bästa pressplats och filmade allt på scenen vid 2013 års Svenska Mästerskap. Här final och prisutdelning för Bodybuilding Damer. Nu även med de tävlandes fria program.

2012 infördes följande regel angående tävlingsordningen: För Bodybuilding och Classic Bodybuilding genomförs ingen förbedömning om klassen innehåller 6 eller färre antal deltagare, utan alla går till finalpasset direkt.

I de fall en tävlande har dubblerat senior/veteran har vi valt att bara lägga upp det först genomförda fria programmet.

Damer

  1. Susanne Rydmyr, Team Muscle.se, Linköping – 18
  2. Jenny Ståhl, Team Gumse Gym, Sollentuna – 27
  3. Madelene Lundberg, Team reFORM, Västerås – 45

Från vänster: Susanne Rydmyr (1:a), Madelene Lundberg (3:a) och Jenny Ståhl (2:a).