Livsmedelsverket släpper ny rapport

I den nya rapporten fastlägger man en handlingsplan för bättre folkhälsa

Rapporten som heter ”Underlag till handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet” finns att läsa både i sin helhet och i sammanfattad version på:

Livsmedelsverkets hemsida