Osynlig energiförbrukning i kampen mot kroppsfett

Det är välkänt att kroppen förbränner extra kalorier (energi) när vi rör på oss i samband med träning. Vad som kanske är mindre känt är att största delen av den totala energiförbrukningen under dygnet för de flesta individer (undantaget elitidrottare) går åt till kroppsrörelser för genomförandet av ”osynliga” vardagsaktiviteter privat i hemmet och på arbetet, dvs. kroppsrörelser som man inte tänker på.

Denna energiförbrukning som åstadkoms av alla naturliga kroppsrörelser under dagliga aktiviteter har ingenting med träning att göra, och kallas därför för NEAT, vilket står för Non Exercise Activity Thermogenesis (icke-träningsorsakad energiförbrukning).

Studier har tidigare visat att skillnader och förändringar i NEAT kan förklara varför en del personer har lättare att lägga på sig kroppsfett än andra. NEAT omfattare den energiförbrukning som åstadkommes av att exempelvis sitta, stå, gå sakta (förflytta sig mellan olika rum) och ”smårörelser” som att bläddra i en tidning / bok, ”gosa” med husdjur, spela spel, borsta håret, ägna sig åt handarbete eller arbeta framför datorn.

Syfte

Att mäta förändringar av energiförbrukningen som åstadkommes av ”osynliga” vardagsaktiviteter för att se om de betydelsefullt bidrar till den totala energiförbrukningen.

Tillvägagångssätt

Först mättes energiförbrukningen hos 24 försökspersonernas energiförbrukning under vila (avslappnad liggande ställning). Därefter mättes på energiförbrukningen under följande olika ”osynliga” vardagsaktiviteter:

  1. Stillasittande (på en stol med rygg-, arm- och benstöd).
  2. Sittande med spontant självvalda smårörelser.
  3. Stillastående (armar fritt hängande efter sidorna, fötter på 15 cm avstånd).
  4. Stående med spontant självvalda smårörelser.
  5. Långsamt gående (1,6 km / timmen på löparband).
  6. Gående (3,2 km / timmen på löparband).
  7. Gående (4,8 km / timmen på löparband).

Försökspersonerna instruerades att efter behag försöka efterlikna de smårörelser de normalt utförde under vardagen.

Resultat

För att få en bättre översikt över resultatsiffrorna, presenterar jag dem i en tabell:

 

 

 

 

 

 

 

Vardagsaktivitet Energiförbrukning
(kcal/tim)
Ökning
(% över energiförbrukning i vila)
Vila 77
Stillasittande 80 4
Sittande + smårörelser 117 54
Stillastående 87 13
Stående + smårörelser 147 94
Långsamt gående 196 154
Gående 3,2 km/tim 235 212
Gående 4,8 kim/tim 305 292

Som framgår enligt ovan, ökar smårörelserna energiförbrukningen markant. Med tanke på att vi ägnar en sådan stor del av dygnet åt dessa (till och med stillasittande individer), är de i dag av stort intresse.

Slutsats

Traditionellt har den allmänna uppfattningen varit, både bland forskare och hos gemene man, att NEAT, dvs. den energiförbrukning som åstadkoms av naturliga kroppsrörelser under vardagliga aktiviteter, är så låg att den kan ignoreras. Denna studie visar dock tydligt att man inte nödvändigtvis måste ägna sig åt planerade och strukturerade fysiska aktiviteter i samband med träning för att höja energiförbrukningen, utan även effektivt kan åstadkomma detta genom att utnyttja de tillfällen som ges för extra ”smårörelser” och lägesförändringar under dagens lopp. På senare tid har det även visat sig att denna energiförbrukning kan variera enormt mellan individer (matchade för kroppsvikt, kroppssammansättning, kön, ålder) som annars till synes verkar intag lika mycket kalorier, och vara lika fysiskt aktiva.

Flera forskare anser därför idag att NEAT kan vara en förklaring till varför en del personer lättare lägger på sig kroppsfett än andra. Inte konstigt att NEAT börjar få uppmärksamhet. Undersökningar har exempelvis konstaterat, att ökad NEAT är lika effektivt som ett träningsprogram under en lågkaloridiet (1200 kcal / dag) för att motverka niktuppgång i form av kroppsfett! WHO (World Health Organization) och andra myndigheter i USA rekommenderar till och med befolkningen att öka NEAT med ca 200 kcal / dag som ett ”vapen” mot fetma! Detta motsvarar totalt ca 2,5 timmars smårörelser eller 1 timmes strövarliknande vandrande i hemmet (1,6-3,2 km/timme) dagligen. Varför inte kombinera TV-tittandet med något slags handarbete eller extra ”åkarbrasor” under deffen!

Det kanske trots allt finns någon vits med att avsiktligt utnyttja hyllorna längst ner i skafferiet så att man måste böja sig ner varje gång man behöver något, eller placera TV-dosan på ett ställe så att du måste resa dig varje gång man vill ändra kanal eller volym! Tänk på denna studie och NEAT nästa gång du känner dig lat eller det ”tar emot” att hämta tidningen med TV-programmet i köket när du sitter i soffan i vardagsrummet. Budskapet från denna studie är att den energiförbrukande effekten av daglig låggradig fysisk aktivitet inte ska underskattas!

Referens:

Levine J et al: Energy expenditure of nonexercise activity, Am J Clin Nutr 2000; 72: 1451-1454.