Förbundet stoppar nybörjartävling

”Vi har ekonomiska intressen i andra tävlingar”

BODY Magazine har fått avslag från SKKF på sin ansökan om att får arrangera nybörjartävlingen Vårpokalen i Stockholm i maj. Motiveringen är att förbundet har ekonomiska intressen i andra tävlingar, och att Vårpokalen i sånt fall skulle konkurrera med dessa (!).

Vårpokalen – nej tack!

Naturligtvis upprör detta många. BODY:s förlagschef Ove Rytter menar:

”Att SKKF de senaste åren har gjort sig kända för att fatta underliga beslut, vilka knappast gynnar vare sig de aktiva eller branschen i stort, är för den insatta ingen nyhet. Men frågan är om inte detta är någon sorts bottenrekord. Att förvägra Sveriges alla nybörjare möjligheten att få debutera på Vårpokalen i Stockholm, för att det skulle stjäla intresse från tävlingar där förbundet har egna ekonomiska intressen, är att agera så långt ifrån sportens bästa som det bara går. Att överhuvudtaget ha ekonomiska intressen som sanktionsgivande organ är i sak ett slags jävsituation. Och att sätta dessa ekonomiska intressen före allt – till och med sportens alla lovande och hungriga nybörjare – är i mina ögon helt fel. Det är ett svek och ett hån mot de aktiva och mot sporten i stort.”

Han fortsätter:

”Man undrar ju hur de aktiva – och publik – i andra sporter skulle reagera om deras förbund hittade på en regel som sade att ingen får arrangera tävlingar en månad före och en månad efter deras egna evenemang. SKKF hänvisar till denna nya så kallade regel i sitt avslag, vilket innebär att alla evenemang utom förbundets egna, är i fara.

BODY undrar stillsamt om denna regel är geografiskt betingad, eller om det kanske beror på vem som arrangerar? Helt klart är att med denna regel så får alla externa arrangörer allt svårare att upprätthålla sitt engagemang.”

Ove Rytter avslutar:

”För BODY:s egen del är detta ingen katastrof. Men för de aktiva innebär SKKF:s nya regelverk att utvecklingen av förbundets grenar kommer att utarmas vad gäller tävlingstillfällen. Både till antalet och geografiskt. Jag kan bara hoppas att de aktiva protesterar genom att kontakta SKKF.”

Läs även chefredaktör Alex Danielssons ledare ur kommande BODY-utgåva redan nu.