Tävling: Junior eller veteran eller ej?

Janpeter Sangborn postar information angående nya åldersgränser: ”Enligt IFBB:s regelverk var man tidigare junior till dagen innan man fyllde 21 år. Man var veteran fr o m den dag man fyllde 35 (för damer) eller 40 för herrar. I och med IFBB:s kongress i oktober antogs en ny regel och i och med detta beslut ändrar även SKKF sin gräns på samma vis. Detta gäller fr o m 2007-01-01:

Internationellt är man fortsättningsvis junior under hela det kalenderår där man fyller 21. Du som vill tävla på EM eller VM för juniorer måste alltså fylla som mest 21 någon gång under 2007 (född 1986 som tidigast).

För veteraner gäller att man kan tävla som veteran under hela det år där man fyller 35 (för damer 1972) eller 40 (för herrar 1967).

Nationellt är man fortsättningsvis junior under hela det kalenderår där man fyller 23. Du som vill tävla på SM för juniorer eller i juniorklass vid andra tävlingar måste alltså fylla som mest 23 någon gång under 2007 (född 1984 som tidigast). För veteraner gäller samma som för internationella tävlingar.”