Moderaterna vill ha mer skolidrott

När det verkligen begav sig.

Forskning visar att ökad fysisk aktivitet och bättre skolresultat går hand i hand. Nu vill Moderaterna öka antalet idrottstimmar i skolan.

Moderaternas skolpolitiske talesman Tomas Tobé vill att barnen ska röra på sig varje skoldag.

– Det är något som verkligen efterfrågas av föräldrar, säger Tomas Tobé till Aftonbladet. Många oroas av att barnen är alltför stillasittande och att barnfetman ökar.

De flesta elever i grundskolan har idag idrott på schemat en eller två gånger i veckan. Forskning av bland annat Ingegerd Ericson vid Malmö Högskola visar dock att ett utökat antal idrottstimmar ger bättre skolprestationer. I en unik studie följde hon under nio år tvåhundra skolbarn i Malmö. I studien ingick dels barn som fick schemalagd idrottsundervisning fem dagar i veckan plus extra motorisk träning, dels barn som hade schemalagd idrottsundervisning två dagar i veckan. Under studien genomförde Ingegerd Ericson motorikobservationer av balans och koordinationsförmåga samt jämförde resultaten på diagnostiska prov i årskurs 2 samt slutbetygen i årkurs 9.

Resultaten var entydiga. I gruppen med mer idrott på schemat klarade 96 procent av eleverna grundskolans mål och uppnådde behörighet för gymnasieskolan. Motsvarande siffra för elever med färre idrottstimmar var 89 procent. Vad det gäller motorik hade 93 procent av eleverna med mer idrott en god motorik i årskurs 9. I den andra gruppen hade endast 53 procent en god motorik i årskurs 9.

Det är just de senaste årens forskningsresultat som ligger bakom Moderaternas nya inställning till mer idrott i skolan. Historiskt sett har partiet engagerat sig väldigt måttligt i frågan.

– Vi har fokuserat på bättre skolresultat tidigare, det är nog förklaringen, säger Tomas Tobé. Men nu finns det ett mycket tydligt forskningsstöd för att mer fysisk aktivitet och bättre resultat går hand i hand. Men det betyder inte att det ska bli en massa extra fotbollstimmar, fysisk aktivet kan vara många olika saker. Yoga till exempel.