Påverkar musik din prestation på gymmet?

Studierna sträcker sig från 1991–2006

Ett par forskare har tittat närmare på om musik påverkar din prestation på gymmet. Här är vad de kom fram till.

För IDEA Fitness Journal gjorde Nicole M. Harmon och Len Kravitz en överblick över de studier som dittills undersökt hur musik påverkar prestationen på gymmet. Påverkan hade studerats främst från fyra olika infallsvinklar:

  • Om den kan påverka din motivation när du tränar
  • Om psykisk stimulans/upphetsning påverkar din styrka och uthållighet
  • Om den främjar avslappning
  • Om den förbättrar kordination

Motivation

Forskning visar att musik kan fungera som motivation vid träning, vilket leder till att du kan träna mer effektivt. Dock tyder det på att musiken har störst påverkan vid låg intensitet och effekten minskar vid träning med högre intensitet.

Styrka och uthållighet

När du utför fysisk krävande arbete hjälper det att lyssna på musik med högt tempo (takt mer än 130 bpm) som du själv tycker är bra för att märka en positiv effekt på din styrka.

Avslappning

Det har funnits en teori om att musik hjälper kroppen att slappna av under träning vilket ska minska de negativa effekterna som till exempel mjölksyra och förändring av hormonvärden. Även om detta är något oklart hos forskarna, tyder mycket på att musik minskar den fysiska obehagskänslan vid träning.

Kordination

Forskning har visat att musik har en positiv påverkan på människors kordination. Musik har använts länge för att hjälpa personer med stroke, parkinson och hjärnskador att träna upp sin motoriska kordination. Dock behövs det mer forskning inom området för att kunna fastställa den exakta påverkan rytm och musik har på kordinationen.

Sammanfattningsvis

  • Musik minskar känslan av trötthet
  • Musik kan ha en positiv påverkan på styrkan
  • Musik kan minska den fysiska obehagskänslan
  • Musik visar på en förbättring av den motoriska kordination