Tammerpokalen uppgraderas 2015

Hittills har nybörjartävlingen i Sundsvall arrangerats med enklare regler och lägre krav i samförstånd med förbundet SKKF. Allas målsättning har varit en lägre tröskel inför att våga kliva upp på scenen. 2014 exploderade så tävlingsintresset, och gav ett läge för att Tammerpokalen i år (den sjunde i ordningen) blir uppgraderad till sanktionerad status (krav på licens, team etc).

Arrangören Anders Graneheim skrev tidigare i dag på tammerpokalen.se att:

”Tammerpokalen har under det senaste halvåret haft en dialog med SKKF eftersom förbundet vill att formerna för tävlingen ska förändras. Tammerpokalen kommer därför att förändras från att vara en ”godkänd” till ”sanktionerad” tävling. 

Det innebär i korthet:

  • Tammerpokalen uppgraderas till en SKKF-sanktionerad tävling
  • Deltagare behöver inneha en tävlingslicens från SKKF för att delta
    Deltagare behöver också tävla för en förening/gym/klubb, eftersom svensk kroppskultur är en föreningssport
  • Deltagare som inte har förening/gym/klubb att representera kan få tävla för Tammerpokalens nyinstiftade förening
  • Deltagare på Tammerpokalen ska göra sin debut på SKKF-sanktionerad tävling, de får ej ha tävlat tidigare med SKKF-licens
  • Åldersgränsen för att tävla är 18 år
  • För att tävla i Tammerpokalen krävs från 2015 svenskt medborgarskap. Som utländsk medborgare måste man vara skriven i Sverige och ha bott här i minst ett år förutom inflyttningsåret
  • Preliminärt datum för anmälan är 1 mars”