Påverkar musik din prestation på gymmet?

Studierna sträcker sig från 1991–2006 Ett par forskare har tittat närmare på om musik påverkar din prestation på gymmet. Här är vad de kom fram till. För IDEA Fitness Journal gjorde Nicole M. Harmon och Len Kravitz en överblick över de studier som dittills undersökt hur musik påverkar prestationen på gymmet. Påverkan hade studerats främst från fyra olika infallsvinklar: […]