Få dina bilder publicerade i BODY!

Vi tar gärna emot dina bilder till ”Månadens fysik på gatan”. Maila in bilder du är nöjd med + info om dig – sedan så publicerar vi läsarbidrag regelbundet i BODYs skvalleravdelning Presspytt!

Mailar till presspytt@body.se, och se till att bifoga uppgifter på dig själv. Sådant som är lämpligt att skriva är exempelvis ditt namn, din ålder, längd, vikt, att du tränat i x antal år, att du tränar på gymmet y i z-stad, vad ditt mål med träningen är, etc.

OBS! Ju bättre kvalité på bilden/bilderna du sänder in, desto större chans att vi kan publicera ditt bidrag. Nedan några nyliga publiceringar: