Ät nötter och lev längre?

Det finns mycket forskning som visar att konsumtionen av nötter av olika sorter är associerat med minskad risk för flera välfärdssjukdomar.

Du kan med gott samvete ta för dig i nötskålen, och rekommendera andra att göra det. Foto: Adrian_am13

Att dessutom veta vad folk faktiskt dör av säger ännu mer, och i den här studien har man tittat på två stora amerikanska kohorter för att se hur konsumtionen av nötter eventuellt korrelerar med total dödlighet och orsaksspecifik dödlighet (det vill säga exakt dödsorsak).

I den ena kohorten analyserades data från 76 464 kvinnor mellan 1980 och 2010, och i den andra från 42 498 män mellan 1986 och 2010. Båda kohorterna är större än så, men på grund av brist på vissa data från en rad deltagare (exempelvis de som inte svarat om nötter och/eller fysisk aktivitet) så fick de exkluderas. Inledningsvis hade man i båda kohorterna data om livsstilsfaktorer, och vartannat år registrerade deltagarna detta på nytt. Här ingick konsumtion av nötter som angavs i frekvens av portioner, där en portion bestämts till 28 gram.

De som konsumerade mest nötter rapporterade lägre BMI, bättre motionsvanor, mindre rökning, mer frukt och grönt, ett mer frekvent multivitaminbruk samt högre alkoholkonsumtion. Kort sagt var de hälsosammare på flera sätt bortsett från alkoholkonsumtionen. 16 200 kvinnor och 11 229 män dog under uppföljningstiden, och när man kontrollerat för många av levnadsvanorna såg man ändå att risken för att dö var 21 % lägre bland kvinnor och 20 % lägre bland män om man konsumerade 7 portioner eller mer nötter i veckan jämfört med inga alls. 

Emellertid var även den lägsta nötkonsumtionen lite bättre än att inte konsumera nötter alls, men ju större nötkonsumtion desto lägre dödsrisk. För orsaksspecifik dödlighet visade resultaten på att högre nötkonsumtion även var statistiskt signifikant associerat med lägre dödlighet i cancer, hjärtkärlsjukdom och respiratoriska sjukdomar. Jordnötter och nötter från träd analyserades också separat med 12 % lägre risk för jordnötter och 17 % lägre risk för trädnötter. 

Sist men inte minst visade det sig att ju fetare man var desto mer minskade risken att dö bland de som konsumerade mer nötter. 

Exakt vad i nötter som är nyttigt är inte helt klarlagt, men det finns väldigt mycket i dem som är bra, exempelvis fibrer, höga mineralmängder, vitaminer, fytonutrienter med goda hälsoeffekter, en fettsammansättning som kan anses nyttig med mera.

Det finns även en tydlig korrelation på befolkningsnivå mellan konsumtion av nötter och förmågan att hålla vikten – även här var ju nötätarna smalare – och det är ju i sig en skyddande faktor mot många sjukdomar. Emellertid är det ju också så att ”alla vet” att nötter är nyttigt, så de hälsomedvetna människorna kanske oftare konsumerar nötter samtidigt som de gör en massa mer bra saker som inte alltid fångas in med den här typen av datainsamlingsverktyg. 

Det är nämligen notoriskt svårt, ja rent omöjligt tyvärr, att få in korrekta data från kostregistreringsformulär, så därför får man bara hoppas på att det höga antalet människor väger upp de stora bristerna i människors egenrapportering. Studien har dock en imponerande bra följsamhet bland deltagarna, och att dessutom lägga ihop två så här jättestora kohorter gör ju att studiens styrka ökar ännu mer. 

Kort sagt så är detta en mycket bra studie av sitt slag även om kohortstudier aldrig kan visa exakta orsakssamband. Men även experiment tyder på bra hälsoeffekter från nötter, så rekommendationen om cirka 30 gram per dag bedömer jag som väldigt välgrundad. 

Källa

  • Bao Y et al. Association of nut consumption with total and cause-specific mortality. N Engl J Med. 2013 Nov 21;369(21):2001-2011.

Om artikelförfattaren

Nicklas Neuman tog sin masterexamen i kostvetenskap våren 2012 och är sedan augusti 2012 anställd som doktorand vid Institutionen för kostvetenskap på Uppsala Universitet. 

Nicklas driver egen firma inom vilken han främst skriver tidningsartiklar, men även föreläser och ger kostkonsultationer. Nicklas har skrivit en mängd populära artiklar på Traningslara.se och tillsammans med Jacob Gudiol skrivit boken ”Forma Kroppen”:

Med djupa kunskaper i sina respektive ämnen beskriver författarna Nicklas Neuman och Jacob Gudiol hur du genom kost och träning formar din kropp oavsett om målet är ökad muskelmassa, rutor på magen eller ökad uthållighet.