Idrottare kan luras att bli bättre

”Det sitter i huvudet!” är ett inte helt ovanligt uttryck, och det är verkligen inte helt utan sanning. Mycket av din prestationsförmåga sitter just i din mentala förmåga att pressa dig, och man kan till och med prestera bättre om man luras tro att motståndet är lägre än vad det är.

Foto: Bojan656

Detta testades i en studie på 9 vältränade cyklister som fick genomföra ett 4 000-meterstest mot en avatar som visades på en stor skärm. Två testtillfällen genomfördes. Vid ett testtillfälle tävlade man mot sin egen tid som man hade genomfört inför testet (accurate = ACC), och vid det andra tillfället tävlade man mot en avatar som cyklade på 102 % av sin tidigare tid (deception = DEC).

Naturligtvis visste inte deltagarna om de cyklade mot sin egen tid eller om det cyklade mot den som lurade dem. Utöver tid mättes även upplevd ansträngning, det högsta uppnådda värdet för syreupptagning, maxpuls, kadens (trampfrekvens), respiratorisk ratio (RER) samt kraftutveckling.

Under DEC var den upplevda ansträngningen signifikant högre, men ingen skillnad i det högsta uppnådda värdet för syreupptagning, maxpuls, kadens eller RER. DEC genomförde dock sitt 4 000-meterstest snabbare än ACC; 355,4 sekunder i genomsnitt kontra 358,9 sekunder i genomsnitt. Även kraftutvecklingen var större.

När cyklisterna lurades tro att de tävlade mot sitt tidigare max, när de egentligen tävlade mot en snabbare tid, presterade de alltså också bättre. 

Det fanns en viss tendens till att cyklisternas prestation påverkades av inlärningseffekten, alltså att man helt enkelt blev bättre för varje gång man provade, men det var inget som förändrade resultaten. Skillnaden i hur man förbättrade sig från sina bastestresultat var 1 % i ACC och 1,7 % i DEC, och forskarna nämner att normal skillnad mellan guld och silver i 1 000-meterstävlingar och 4 000-meterstävlingar bara ligger runt cirka 1 %.

Det är svårt att veta om resultatet är en konsekvens av att de blev lurade eller om det helt enkelt är en fråga om tävlingsinstinkt, det vill säga att man pressar sig till den grad som motståndet kräver. Men oavsett vad som är den viktiga mekanismen så är det tydligt att idrottare ofta har en reserv att kunna pressa sig lite till. Och detsamma gäller styrkan i gymmet. 

Kanske har du själv erfarenhet av att ha lassat på lite mer än du brukar av rent misstag, men ändå genomfört lika många reps som du gör på den vikt du trodde att du hade? Det är inte ovanligt att folk berättar om den typen av erfarenheter, och det är tydligt att man har mer att ge än man kanske tror.

Referenser

  • Stone MR et al. Effects of deception on exercise performance: implications for determinants of fatigue in humans. Med Sci Sports Exerc. 2012 Mar;44(3):534-41.