Ett stressat liv gör dig svagare

I litteraturen definieras stress som organismens respons på omgivningens krav. Samtidigt som en viss grad av stress är nödvändig för att hantera olika situationer, så har det knappast undgått någon i dag att långvarigt stresspåslag är ohälsosamt och kan ge ogynnsamma fysiologiska förändringar och sjukdomar.

Forskning har även visat att höga halter av stresshormonet kortisol, och dess syntetiska analog hydrokortison, rimmar illa med muskeltillväxt. Däremot har ingen studie hittills undersökt vilka resultat stressade individer får av styrketräning jämfört med dem som inte är stressade.

För att bringa klarhet i detta rekryterade forskare vid University of Texas 135 frivilliga studenter som fick göra ett självskattningstest av upplevd stress i vardagen. Utifrån testet delades de sedan in i grupperna stressade och icke-stressade.

Innan studien drog igång fick deltagarna bekanta sig med styrketräning i två veckors tid, efter vilket det gjordes tester av maxstyrkan i form av knäböj och marklyft. Därefter genomgick samtliga ett 12-veckors styrketräningsprogram bestående av 90 minuter styrketräning två gånger per vecka. Efter de 12 veckorna gjordes nya tester av styrkan.

De statistiska beräkningarna visade att försöksdeltagarna som hade en låg grad av vardaglig stress förbättrade sin styrka signifikant mer än deltagarna som upplevde en hög grad av stress. Forskarna drog slutsatsen att en stressad livsföring med stor sannolikhet har en negativ inverkan på styrkeutvecklingen.

Detta ger ytterligare anledning åt stressade individer att göra de omstruktureringar i livet som är nödvändiga för att få en harmonisk och meningsfull tillvaro.

Referens

J strength Cond res. 2008 Jul;22(4):1215-21.

Gillade du artikeln? Missa inte att gilla BODY på Facebook!