Disciplinerna inom kroppskultur

Det finns ett större utbud av grenar att välja bland inom svensk kroppskultur. De ställer alla olika krav på muskelmassa, form och scenframträdande. Här är reglerna du behöver veta.

Män kan tävla i fyra olika grenar; Men’s Physique, Atletic Fitness, Classic Bodybuilding, och Bodybuilding.

Kvinnor kan tävla i fyra olika grenar; Bikini Fitness, Athletic Fitness, Bodyfitness samt Women’s Physique.

Gren som ej längre har aktiva tävlande nationellt, men som alltjämt finns på programmet till varje SM:

 • Fitness (herrar och damer)

Så här kan man placera de olika grenarna i förhållande till varandra med ”lättaste” grenen från vänster:

Athletic Fitness är lite svårplacerad eftersom det innehåller prestationsmoment, och hamnar egentligen vid sidan av trappan.

GEMENSAMT FÖR SAMTLIGA GRENAR

 • Förbedömning, elimineringsrond genomförs om klassen innehåller fler än 15 deltagare, för att reducera antalet tävlande till 15 inför rond 1.
 • Förbedömning, rond 1 (semifinal) genomförs med de 15 bästa deltagarna som dessutom kallas upp för särbedömning i grupper om 3–5.
 • Final, Rond 2 eller Rond 2 och Rond 3 beroende på disciplin, genomförs med de 6 bästa och innefattar individuell presentation.

Beroende på deltagarantal kan tävlingsarrangören variera klassindelningen utifrån IFBB:s regelverk. De klasser vi hänvisar till här är baserade på de som förekom under de Svenska Mästerskapen 2014.

Grenarnas årtal internationellt

 • BB Herrar (1970*–)
 • BB Damer (1979–2013)
 • Athletic Fitness (nationellt 1998–, internationellt 2012–2013)
 • Bodyfitness (oktober 2002–)
 • Classic Bodybuilding (nov 2005–)
 • Bikini Fitness (nov 2010–)
 • Men’s Physique (nov 2012–)
 • Women’s Physique (nov 2012–)

* IFBB:s första internationella kongress, där förbundets konstitution och regler definierades. Tävlingar i bodybuilding hade dock hållits i ett antal decennium innan dess.

Svenska Kroppskulturförbundet

Svenska Kroppskulturförbundet (SKKF, grundat 1955) är den svenska förlängningen av moderförbundet International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB, grundat 1946). SKKF är de som arrangerar mästerskapstävlingarna inom bodybuilding och fitness i Sverige samt utser landslaget till NM, EM och VM.

Besök SKKF:s hemsida: www.skkf.org för kontinuerligt uppdaterad information. På IFBB:s hemsida www. ifbb.com/rules finns de officiella reglerna.

I rampljuset

FRI POSERING

Inom Bodybuilding, Classic Bodybuilding och Women’s Physique genomför sex finalister en fri poseringsrutin. I denna fria posering får den tävlande under ett antal sekunder chansen att framhäva sina bästa sidor och poser, till egenvald musik. Ovana tävlande bör satsa på en relativt enkel posering uppbyggd runt de obligatoriska poserna. De grenspecifika obligatoriska poseringarna ska nämligen inkluderas i rutinen.

 • Bodybuilding – 60 sekunder
 • Classic Bodybuilding – 60 sekunder
 • Women’s Physique – 30 sekunder

FINALPRESENTATION

Inom Bodyfitness, Bikini Fitness och Men’s Physique så finns ingen fri poseringsrutin, däremot får de tävlande efter att deras namn ropats upp en möjlighet att presentera sig i inledning av finalronden med en så kallad I-walk.

BODYBUILDING

Bakgrund

Bodybuilding är grunddisciplinen inom kroppskultur. Det är den disciplin som kräver mest muskelvolym och definition. Grenen kan utövas av män och delas upp i ålders- och viktklasser. De första officiella tävlingarna var Mr Sweden 1957 för herrar, och Ladies Open 1980 för damer.

SKKF har beslutat att från och med 2016 år SM ta bort bodybuilding för damer som tävlingsgren, till förmån för Women’s Physique.

Kategorier, herrar nationellt 

 • Juniorer: -75, +75 kg
 • Seniorer: -70, -80, -90, +90 kg
 • Veteraner:
  40–49 år: -80, +80 kg
  50–59 år: -80, +80 kg
  +60 år

Tävlingsronder

 • Rond 1: förbedömning – obligatoriska poserna
 • Rond 2: final – obligatoriska poserna och posedown
 • Rond 3: final – fria rutinen 60 sekunder

Allmänna bestämmelser som gäller för samtliga tävlingsronder

Herrar:

 • Poseringsbyxor i valfri färg, även glansigt tyg är tillåtet. Dock måste byxan vara av samma enhetliga färg.
 • Poseringsbyxorna skall täcka minst 3/4 av gluteus maximus och får inte vara för smal framtill.
 • Poseringsbyxorna skall vara minst 1 cm bred på sidorna.
 • Inga smycken, piercings eller andra tillbehör är tillåtna, med undantag för vigselring.

Bedömningskriterier

 • Hela fysiken ska bedömas där en klassisk, harmonisk fysik med en god, atletisk hållning ska premieras.
  Varje muskelgrupp bedöms först separat för att sedan vägas in i totalintrycket av fysiken.
 • Breda axlar, högt bröst, välutvecklad rygg, ben, bål och armar ska tillsammans bilda en symmetrisk och proportionerlig ram.
 • Formen ska ha en låg fettprocent med väldefinierade muskelseparationer. Hudens kondition, tonus och färg tas också i beaktning i bedömningen.

WOMEN’S PHYSIQUE

Bakgrund

Disciplinen är relativt ny, både internationellt och nationellt, och fick sin SM-status år 2013. Riktad mot de damer som föredrar att utveckla en mindre muskulatur än Bodybuilding, men ändå vill genomföra obligatoriska poseringar och fri poseringsrutin, samt presentera en estetisk och genomtränad fysik. Grenen tog över kvinnlig bodybuildings roll från 2016 års Svenska Mästerskap.

Kategorier

 • Seniorer: -163, +163 cm
 • Veteraner: Öppen klass

Tävlingsronder

 • Rond 1: förbedömning – kvartsvändningar + obligatoriska poserna
 • Rond 2: final – obligatoriska poserna + posedown
 • Rond 3: final – fria rutinen 60 sekunder (från första januari 2017)

Allmänna bestämmelser som gäller för samtliga tävlingsronder 

 • Stenar tillåts på damernas tävlingsbikini. Det skall dock vara mer nedtonat jämfört med Bikini Fitness och Bodyfitness.
 • Bikinibyxorna ska täcka minst hälften av gluteus maximus och får inte vara för smal framtill.
 • Bikiniöverdelen skall täcka brösten på ett anständigt sätt.
 • Vigselring, armband och örhängen är tillåtet, dock inga andra tillbehör och accessoarer.

Bedömningskriterier

 • En feminin, atletisk och symmetriskt balanserad fysik eftersträvas. Varje muskelgrupp bedöms först separat för att sedan vägas in i totalintrycket av fysiken.
 • Muskelgrupperna ska vara runda, definierade och med en låg fettprocent. Hudens kondition och tonus tas också under beaktning och ska ge hälsosamt intryck.
 • Bedömningen baseras på hela den tävlandes presentation, från att hon kliver på scenen tills att hon lämnar den. Sammantaget ska den tävlande visa upp en sund, atletisk och muskulär fysik tillsammans med ett attraktivt ”total package”.

CLASSIC BODYBUILDING

Bakgrund

Classic Bodybuilding är en förgrening av Bodybuilding där manliga tävlande förhåller sig till en längd- och viktkoefficient. Till skillnad från Bodybuilding begränsas alltså hur mycket du får väga i förhållande till din längd. Symmetri premieras före massa.

Viktkoefficienten baseras på längden

 • Upp till och med 168 cm: max kroppsvikt (kg) = (Längden i cm – 100) + 0 kg
 • Upp till och med  171 cm: max kroppsvikt (kg) = (Längden i cm – 100) + 2 kg, (junior + 1 kg)
 • Upp till och med  175 cm: max kroppsvikt (kg) = (Längden i cm – 100) + 4 kg, (junior + 2 kg)
 • Upp till och med  180 cm: max kroppsvikt (kg) = (Längden i cm – 100) + 6 kg, (junior + 3 kg)
 • Över 180 cm till och med 190 cm: max kroppsvikt (kg) = (Längden i cm – 100) + 8 kg, (junior + 4 kg)
 • Över 190 cm till och med 198 cm: max kroppsvikt (kg) = (Längden i cm – 100) + 9 kg, (junior + 4,5 kg)
 • Över 198 cm: max kroppsvikt (kg) = (Längden i cm – 100) + 10 kg, (junior + 5 kg)

Kategorier, nationellt

 • Juniorer: Öppen klass
 • Seniorer: -180, +180 cm
 • Veteraner: Öppen klass

Tävlingsronder

 • Rond 1: förbedömning – kvartsvändningar + obligatoriska poserna
 • Rond 2: final – obligatoriska poserna och posedown
 • Rond 3: final – fria rutinen 60 sekunder, alla 7 obligatoriska poseringar

Allmänna bestämmelser som gäller för tävlingsronderna

Herrar:

 • Poseringsbyxor i valfri färg (gäller alla ronder from 2015). Dock måste byxan vara av samma enhetliga färg.
 • Poseringsbyxorna skall täcka minst 3/4 av gluteus maximus och får inte vara för smal framtill.
 • Poseringsbyxorna skall vara minst 1 cm bred på sidorna.
 • Inga smycken, piercings eller andra tillbehör är tillåtna, med undantag för vigselring.

Bedömningskriterier

 • En manlig, atletisk och symmetriskt balanserad fysik eftersträvas. Varje muskelgrupp bedöms först separat för att sedan vägas in i totalintrycket av fysiken.
 • Muskelgrupperna ska vara runda, definierade och med en låg fettprocent. Hudens kondition och tonus tas också under beaktning och ska ge hälsosamt intryck.
 • Bedömningen baseras på hela den tävlandes presentation, från att han kliver på scenen tills att han lämnar den. Sammantaget ska den tävlande visa upp en sund, atletisk och muskulär fysik tillsammans med ett attraktivt ”total package”.

BODYFITNESS

Bakgrund

Grenen godkändes som en ny disciplin inom IFBB:s verksamhet år 2002 och har sedan dess blivit väldigt populär. Grenen kräver mer muskelmognad och hårdhet än Bikini Fitness, men en mjukare form och mindre muskelmassa än Women’s Physique.

Kategorier, nationellt

 • Juniorer: Öppen klass
 • Seniorer: -158 cm, -163 cm, -168 cm, +168 cm
 • Veteraner: Öppen klass

Tävlingsronder

 • Rond 1: förbedömning – kvartsvändningar
 • Rond 2: final – kvartsvändningar, inleds presentation en och en (I-walk).

Allmänna bestämmelser som gäller för samtliga tävlingsronder

 • Bikini i valfri färg och mönster.
 • Bikinibyxan skall täcka minst häften av gluteus maximus och får inte vara för smal fram.
 • Bikiniöverdelen skall täcka brösten på ett anständigt sätt.
 • Valfria högklackade skor. Skornas höjd får max vara 12 cm och sulans tjocklek max 10 mm. Platåskor är inte tillåtet.
 • Smycken får bäras valfritt i samtliga ronder, det skall dock göras med måtta och smakfullhet.

Bedömningskriterier

 • En atletisk, frisk och vältränad fysik, med symmetrisk balans och harmoni i alla kroppsdelar.
 • Formen ska ha en låg fettprocent, men ej vara så väldefinierad att djupare muskelseparation eller markeringar framträder.
 • Även hår, ansikte och hudens beskaffenhet, samt förmågan att presentera sin fysik på scenen bedöms.
 • Totalt sett ska atleten utstråla att den är frisk, vältränad och välmående.

ATHLETIC FITNESS

Bakgrund

Athletic Fitness är den aktiva gren inom svensk kroppskultur som har näst längst historik efter bodybuilding, med anor från mitten av 1990-talet och SM-status sedan 1998. Disciplinen tillhör fitnessgrenarna, kan utövas av både män och kvinnor och avgörs i fyra separata ronder där både fysik, styrka och uthållighet bedöms.

Kategorier, nationellt

 • Herrar: -180, +180 cm
 • Damer: -165, +165 cm

Tävlingsronder

 • Rond 1: fysik – kvartsvändningar
 • Rond 2: styrka – chins och dips
 • Rond 3: uthållighet – hinderbana eller roddmaskin
 • Rond 4: final, fysik – kvartsvändningar

Allmänna bestämmelser som gäller för samtliga tävlingsronder

HERRAR

 • Poseringsbyxorna i fysikronderna ska vara av modell korta, svarta tights som inte täcker lårmuskulaturen.
 • Tävlingsdräkten i fysik- och uthållighetsronderna är valfri, den ska dock sitta tight så att domarna kan urskilja de fullständiga rörelserna.
 • Inga smycken, piercings eller andra tillbehör är tillåtna, med undantag för vigselring.

DAMER

 • Bikinin i fysikronderna ska vara svart.
 • Bikiniöverdelen skall täcka brösten på ett anständigt sätt, vaddering i bikiniöverdelen är inte tillåtet.
 • Bikinibyxorna ska täcka minst hälften av gluteus maximus och får inte vara för smal framtill.
 • Tävlingsdräkten i fysik- och uthållighetsronderna är valfri, den ska dock sitta tight så att domarna kan urskilja de fullständiga rörelserna.
 • Inga smycken, piercings eller andra tillbehör är tillåtna, med undantag för vigselring.

Bedömningskriterier

 • Hela fysiken ska bedömas där en klassisk, harmonisk fysik med en god, atletisk hållning ska premieras. Varje muskelgrupp bedöms först separat för att sedan vägas in i totalintrycket av fysiken. Formen ska ha en låg fettprocent, men inte i samma utsträckning som Bodybuilding, och samma krav på muskeldefinition krävs inte.
 • Ansikte, hud och hår prioriteras inte heller. Styrke- och uthållighetsronderna vägs även in och utgör 50 % av resultatet, fysiken resterande 50 %.

MEN’S PHYSIQUE

Bakgrund

Grenen godkändes som en ny disciplin inom IFBB:s tävlingsverksamhet vid kongressen 2012. De första tävlingarna i Men’s Physique hölls i Sverige 2013 och 2014 skedde grenens SM-debut. Grenen, som räknas till fitnessporterna, är till för de män som vill presentera en fysik som är något mindre muskulös, men ändå atletisk och estetiskt tilltalande.

Kategorier, nationellt

 • Juniorer: Öppen klass
 • Seniorer: -178, +178 cm
 • Veteraner: Öppen klass

Tävlingsronder

 • Rond 1: förbedömning – kvartsvändningar.
 • Rond 2: final – presentation en och en (I-walk), kvartsvändningar.

Allmänna bestämmelser som gäller för samtliga tävlingsronder

 • Poseringsbyxan skall vara av typ ”boardshorts”, en lång och löst sittande modell av shorts som räcker ner till knäna i valfri färg och/eller mönster med undantag för inskriptioner, ornament eller personliga sponsorloggor.
 • Byxorna ska vara rena, anständiga och inte genomskinliga. Stoppning eller fyllning i shortsen, skor, piercings och smycken med undantag för vigselring är inte heller tillåtet.

Bedömningskriterier

 • Fysiken ska vara balanserad, harmoniskt, proportionerligt och symmetrisk utvecklad. Form och muskelkonturer bedöms likväl som hudtonus, som skall vara mjuk och ge ett hälsosamt intryck.
 • En klassisk manlig fysik med god hållning och korrekt anatomisk struktur eftersträvas. Goda vertikala proportioner, det vill säga ben jämfört med överkroppslängd och horisontella proportioner, alltså höfter och midja i förhållande till axelbredd är lite av nyckelkriterier.
 • Deltagarna ska också uppvisa synligt markerad magmuskulatur. Formen ska vara mjukare jämfört med Bodybuilding och extrem muskularitet och definitions döms ned.

Notera att förbundet har gjort förändringar i poseringsinstruktionerna. Det är fyra utsträckta fingrar i sidan som gäller hela tiden.

BIKINI FITNESS

Bakgrund

Grenen godkändes som en ny disciplin inom IFBB:s tävlingsverksamhet vid kongressen 2010. Debuten för  Bikini Fitness-tävling i Sverige skedde i april 2013 och i oktober samma år fanns grenen med på SM för första gången. Disciplinen är till för de kvinnor som vill presentera en fysik som är lite mindre muskulös, men ändå atletisk och estetiskt tilltalande.

Kategorier, nationellt

 • Juniorer: Öppen klass
 • Seniorer: -163, -166, -169, +169 cm
 • Veteraner: Öppen klass

Tävlingsronder

 • Rond 1: förbedömning – kvartsvändningar.
 • Rond 2: final – kvartsvändningar, inleds presentation en och en (I-walk).

Allmänna bestämmelser som gäller samtliga ronder

 • Bikini i valfri färg och mönster.
 • Bikinibyxan ska täcka minst 1/3 av gluteus maximus och får inte vara för smal framtill.
 • Bikiniöverdelen skall täcka brösten så att det ser anständigt ut. Stringbyxa är förbjudet.
 • Valfria högklackade skor. Skons höjd får max vara 12 cm och sulans tjocklek max 10 mm. Platåskor är inte tillåtet.
 • Smycken får bäras valfritt i samtliga ronder, det skall dock göras med måtta och smakfullhet.
 • Atleten ska ha en naturell och hälsosam ”solbränna”. Kladdig färg och/eller annan spraytan i flera lager är förbjuden.

Bedömningskriterier

 • En klassiskt feminin, balanserad, harmoniskt, proportionerligt och symmetrisk utvecklad och komplett fysik ska visas upp. I helhetsintrycket ska bedömning av hår och ansiktet i skönhetsperspektiv ingå, hela fysikens utveckling och form, hudens kondition och tonus, och deltagarens förmåga att presentera sig själv med säkerhet, självförtroende, feminitet och elegans.
 • Kroppsdelarna ska ha ett vackert och fast framträdande med reducerat underhudsfett, men ha en mjukare och slätare framtoning än vad som är fallet i Bodyfitness. Fysiken ska inte heller vara för överdrivet definierad eller för slät, och måste vara fri från muskelseparationer och räfflor. Fysiker som bedöms för muskulösa, för hårda, eller för mjuka skall dömas ned.
 • Bedömningen ska också ta i beaktande spänst och tonus i huden. Hudtonusen ska vara len och ge ett hälsosamt intryck, och vara fri från celluliter. Hår och smink ska komplettera helhetsintrycket hos den tävlande. Bedömningen skall omfatta hela scenpresentationen från det att atleten beträder scenen tills det att atleten lämnar scenen.

Notera att förbundet har gjort förändringar i poseringsinstruktionerna. Det är en annan backpose som gäller, klicka på bilden för att besöka SKKF.org.

Gillade du artikeln? Missa inte att gilla BODY på Facebook!