Fika dig friskare

Svenskar är bland de största konsumenterna av kaffe och te i världen. Betyder det att vi har bättre hälsa?

En nyligen publicerad meta-analys av observationsstudier fördjupade sig i stora gruppers livsstilsvanor och välmående. Man fann att daglig konsumtion av kaffe och te var förknippat med 13 respektive 

17 procent lägre risk för metabolt syndrom. Om detta resultat orsakats av konsumtionen vet vi inte, men det finns i alla fall inget som tyder på dåliga
effekter av ett dagligt intag.