Tummen upp för periodisk fasta

16/8-metoden, att fasta 16 timmar och ha ett 8 timmar långt ”ätfönster”, är ett populärt sätt att lägga upp sin kost.

Nyligen undersöktes 34 styrketränande män som delades upp i två grupper, där ena gruppen fick äta tre mål per dygn enligt 16/8 och den andra åt efter ett vanligt frukost-, lunch– och middagsupplägg. Båda grupperna täckte sitt energibehov och intog runt 22 % av sin energi från protein.

Efter åtta veckor

En jämförelse efter åtta veckor visade att 16/8-gruppen hade byggt lite mer muskler, förlorat mycket mer kroppsfett och förbättrat diverse hälsomarkörer. Styrkeökningarna var jämförbara. Detta är den första välkonstruerade studien som visar att periodisk fasta är ett bra alternativ för styrketränande, kanske till och med bättre på vissa punkter. AA

Källa: Effects of eight weeks of time-restricted feeding (16/8) on basal metabolism, maximal strength, body composition, inflammation, and cardiovascular risk factors in resistance-trained males. Journal of Translational Medicine, 13 October 2016.