Granatäpplen ger gymboost

Granatäpplejuice har i tidigare studier visat sig ha positiva effekter på prestation och återhämtning efter träning. Dessa studier har främst undersökt konditionsträning, men nu har en ny studie publicerats där man undersöker effekterna i samband med styrketräning, dessutom hos elittyngdlyftare. 

Vetenskapliga belägg bakom påståendena

Jämfört med placebo gav naturlig granatäpplejuice 8 % bättre prestationsförmåga och upp till 20 % reducerade markörer för inflammation och muskelskador. Det finns många så kallade ”superfoods”, men granatäpplejuice verkar vara en av dessa som faktiskt har vetenskapliga belägg bakom påståendena.

Att tänka på

Granatäpplen är besvärliga att äta.turligen finns de också som juice, vilket kan vara mumma för byggare.

Källa: Pomegranate Supplementation Accelerates Recovery of Muscle Damage and Soreness and Inflammatory Markers after a Weightlifting Training Session.” PloS One 11.10 (2016): e0160305.