Större kroppsmassa av HMB

I en studie på HMB följdes 27 elitrugbyspelare under 11 veckors hårdträning med eller utan ett tillskott av HMB. HMB-gruppen ökade sin kroppsmassa, men den minskade något för gruppen som tränade utan tillskottet.

Man såg inga skillnader i förändringar av styrka mellan grupperna, men oväntat nog försämrades sprintförmågan en aning i HMB-gruppen, och bara hos denna. Dock fullföljde få deltagare på grund av skador – det behövs fler studier för att utröna om och hur prestationsförsämringen har någon relevans. 

Källa: J Strength Cond Res. 2016 Oct 27. ß-hydroxy ß-methylbutyrate (HMB) supplementation effects on body mass and performance in elite male rugby union players.