Studie: Positiva effekter av ägg

I en nyligen genomförd studie fick friska män addera ett ägg per dag till frukosten i fyra veckor. Många är försiktiga med äggintaget på grund av kolesterolmängden, men jämfört med värdena före undersökningen förbättrades antioxidantstatusen utan några förändringar på det totala kolesterolet, trots signifikant ökning av kolesterolintaget.

Man såg däremot en förbättring av HDL/LDL-ration, det vill säga en ökning av ”det goda kolesterolet”. Inte heller förändrades deltagarnas kroppssammansättning signifikant, trots en ökning av det dagliga kaloriintaget med nära 200 kcal. 

Källa: J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2016;62(5):361-365. The Effect of the Consumption of Egg on Serum Lipids and.