Fråga experten: Hur påverkar negativa tankar träningen?

Jag läser ofta om tankens kraft och att vi blir vad vi tänker. Hur stark är egentligen tankens kraft och hur mycket kan jag påverka mina prestationer och resultat genom att bara tänka?

ULF svarar: 

Du kan inte sitta i soffan och tänka dig starkare och snabbare, det kommer inte att fungera. Förändring och utveckling kräver alltid en aktiv handling från din sida. Tanke, känsla och beteende hänger ihop med varandra. Beroende av om din känsla vid ett speciellt tillfälle är bra eller dålig så kommer den att påverka utgången av vad du ska göra. Känslan leder så att säga till ett bättre eller sämre beteende. Det i sin tur påverkar prestation och resultat. Känslan påverkar du i stor utsträckning genom hur du tänker. 

Genom forskning vet vi att vi har mellan 40 000–60 000 tankar varje dag. 95 procent av de tankar som jag hade idag såg förmodligen likadana ut igår, då vi i stort sett tänker i samma tankebanor. Alla dessa tankar
påverkar känslan och i sin tur vårt beteende. En positiv tanke leder till en bättre känsla, påverkar självförtroendet positivt och leder till mer avspända muskler i prestationsögonblicket. Motsatsen, en negativ tanke leder till sämre självförtroende och mer spända muskler. Jag kommer att alltså att ”samspela” med mig själv i mycket större utsträckning om jag är positiv i tanken. 

Vi kommer alltid att ha både negativa och positiva tankar. Vad som är viktigt är att det är vi själva som bestämmer över hur de tar sig ut. Var observant på dina tankar och vad de leder till. Om du ibland inte lyckas med vad du vill göra så behöver du tänka och träna annorlunda. Välmående och framgångsrika personer är duktiga på att styra sina tankar och lägga fokus på det positiva. Det är den bästa garantin för att du verkligen ska lyckas med vad du står inför. 

En negativ tanke ökar alltid risken, en positiv tanke ökar alltid chansen!