Därför ska du sitta upp och dricka ditt protein

Leucinnivåerna i blodet hos unga män mättes efter intag av 20 gram mjölkprotein i sittande eller liggande ställning. Magsäckstömningen skedde snabbare när proteinet intagits sittande, då leucinnivåerna i blodet var runt 17 procent högre under en femtimmarsperiod efter intaget.

Forskarna rekommenderar att proteinintag bör ske i upprätt ställning om målet är att maximera det anabola muskulära gensvaret.

Källa: Food ingestion in an upright sitting position increases post-prandial amino acid availability when compared to food ingestion in a lying down position. Appl Physiol Nutr Metab. 2017 Feb 17.