Bevisat: Träningen gör dig yngre

Telomerer är ändarna på våra kromosomer, och längden på dessa är kopplade till livslängd, en rad sjukdomar och fetma. Ju längre desto bättre.

I studien på 6 000 vuxna fann man att hög fysisk aktivitet var starkt kopplad till telomerlängd, och uppskattningsvis var de högaktiva nio år yngre än sina stillasittande jämnåriga på cellnivå.

Källa: Physical activity and telomere length in U.S. men and women: An NHANES investigation. Preventive Medicine Volume 100, July 2017, Pages 145–151.