Läsarfråga: Hur håller jag i träningen?

Varje gång jag börjar träna håller jag ut ett par månader, för att sedan sluta igen. Jag trivs inte riktigt med nuläget och vill gärna förändra mig. Träningen ska vara ett naturligt inslag i ”mitt liv”. Kan du ge mig något bra tips om hur jag gör?

ULF svarar

En bra modell för förändring och utveckling är motiverande samtal (motivational interviewing, MI) som du kan använda i allt förändrings- och utvecklingsarbete med dig själv. Den går ut på att synliggöra alla delar i din förändring och göra det lättare för dig att nå dit du vill. De fyra stegen är:

* Börja med att beskriva vad som är positivt med nuläget. Eftersom du har svårt att komma igång ordentligt så bör det finnas saker som gör att du inte kommer vidare. Det kan exempelvis vara att du tycker att det är tryggt att vara kvar i nuläget. 

* Fortsätt sedan med att beskriva vad du upplever negativt med nuläget. Då du säger att du vill förändra och utveckla dig så bör det också här finnas saker som du behöver medvetandegöra för dig själv. 

* Gå sedan vidare och beskriv vad som skulle kunna vara negativt med en förändring. Tidsbrist tar många upp som ett stort hinder men en bättre planering brukar lösa det mesta. 

* Slutligen beskriver du vad som skulle vara positivt med en förändring. Vad innebär det för dig när träningen blir en god vana och rutin och hur skulle det förändra ditt liv? Vilka möjligheter ger det dig och hur mycket bättre kommer du att må?

Du kommer att få en bra överblick över hela förändringsprocessen när du skriver ner den. Gå sedan igenom alla delar och försök att få det positiva med förändring att överglänsa vad som är positivt med nuläget. Ta sedan fram en målbild som relaterar till ditt önskade läge. Den kommer att ge dig energi och göra vägen fram till målet mer hållbar. Kör hårt och ha kul!