Fokus på makros kan få dig att missa dina mikros

”Flexibel diet” eller ”If It Fits Your Macros” är ett populärt sätt att lägga upp sin kost. Man räknar kalorier och protein, fett och kolhydrat, medan källorna är mer av ett fritt val.

En analys av 30 tävlande kroppsbyggares kost, där hälften åt efter IIFYM-metoden och hälften åt strikt och räknade på sitt födointag, visade att de som åt efter en flexibel diet oftare hamnade under rekommenderat dagligt intag för vitaminer och mineraler. 

Källa: Comparison of micronutrient intakes between flexible dieting and strict dieting male bodybuilders. Proceedings of the Fourteenth International Society of Sports Nutrition (ISSN) Conference and Expo, 22-24 June 2017.