Undersökning: Kreatin bra för kondition

I en undersökning med cyklister delades deltagarna upp i två grupper som cyklade tolv mil med regelbundna  intervaller till utmattning.

Den ena gruppen, som kreatinladdat, hade mer att ge i intervallerna än kontrollgruppen, som fått placebo.

Inte heller utanför intervallerna försämrades kreatingruppens prestation, trots att deras kroppsvikt hade ökat efter laddningen. 

Källa: Effects of Creatine and Carbohydrate Loading on Cycling Time Trial Performance. Med Sci Sports Exerc. 2017 Aug 11.