Så påverkar foam rolling återhämtningen efter träning

I en studie där hälften av testpersonerna använde foam roller på aktiverad muskulatur, medan resten inte gjorde det, såg man ingen signifikant skillnad i enskilda markörer som träningsvärk, muskellängd eller hoppkapacitet.

När man slog samman resultaten såg man dock en fördel när det gällde att återfå smidigheten, hos de som använt sig av foam rolling.

Källa: The influence of foam rolling on recovery from exercise-induced muscle damage. J Strength Cond Res. 2017 Sep 6.