Studie: Ammoniak främjar maxlyft

Tränade lyftare testade sitt maxlyft i halva frivändningar efter att ha sniffat ammoniak, placebo eller inget alls vid tre olika tillfällen. 

Vid ammoniaktillfället såg man en signifikant ökning av kraftutvecklingen, något som man tillskriver psykisk aktivering och påverkan på nervsystemet. Det verkar dock främst vara idrotter typ tyngdlyftning som har nytta av effekten, inte styrkelyft, då det var kraftutvecklingen snarare än maxstyrkan som förbättrades.

Källa: Acute Effects of Ammonia Inhalants on Strength and Power Performance in Trained Men. J Strength Cond Res. 2017 Sep 12.