Frukt och grönt är inga mirakelmedel

En analys av de sex största kontrollerade interventionsstudierna visar att det inte sker någon signifikant sänkning av blodtrycket av att lägga till frukt och grönsaker till kosten.

Om inte kosten som helhet är vettigt sammansatt och kombinerad med kroppsviktkontroll och motion, kan ”nyttigheten” hos frukt och grönt inte rädda den.

Källa: Proceedings of the Nutrition Society (2017), 76 (OCE3), E56