Träna benen för hypertrofi!

Kan hypertrofiträning för benen ge större muskler på överkroppen? I alla fall om man får tro en amerikansk-italiensk studie från januari i år.

Försökspersoner delades upp i två grupper som båda tränade överkroppen med tunga vikter. Den ena gruppen tränade även på samma sätt för underkroppen, medan den andra tränade underkroppen med lättare vikter och med inriktning mot hypertrofi.

Hypertrofiträning för underkroppen gav bättre utdelning på maxstyrkan i överkroppen och resulterade även i minskat kroppsfett hos den grupp som tränade med den metodiken.

Slutsatsen blir alltså att hypertrofiträning för benen i kombination med maxstyrketräning för överkroppen ger bättre styrkeökningar även i överkroppen, jämfört med maxstyrketräning för både benen och underkroppen. 

Källa: Effect of Lower-Body Resistance Training on Upper-Body Strength Adaptation in Trained Men