PWOs inverkan på energiförbrukningen

Pre Workoutprodukter med en blandning av ingredienser och höga doser koffein används för att öka mental skärpa och fysisk prestationsförmåga på träningen. En studie från början av januari i år kunde belägga att en PWO-produkt med blandade ingredienser ökade den anaeroba kapaciteten och uthålligheten i överkroppens muskler på kvinnor som tränade på motionärsnivå. Man fann också att en enda dos av PWO:n ledde till ökat diastoliskt blodtryck.

Detta tolkas som att den även tillfälligt ökade testpersonernas basalmetabolism, det vill säga den mängd energi kroppen förbränner för att hålla sig viktstabil i vila. I så fall skulle användandet av PWO och dess centralstimulerande effekt också underlätta fettförbränning och viktnedgång. Hitta ett brett utbud av potenta PWO-produkter!

Källa: The acute effects of a multi-ingredient pre-workout supplement on resting energy expenditure and exercise performance in recreationally active females